Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

BASICS

BASICS – Bibliodrama as a way of intercultural learning for adults
(Bibliodrama jako sposób edukacji międzykulturowej osób dorosłych)
www.basicsproject.eu

Czas realizacji: 10.2011 r. –  09.2013 r.
Dofinansowanie: Komisja Europejska, Program Grundtvig

                                                                                     

Projekt jest autorskim przedsięwzięciem „Teatru Grodzkiego”, które w konkursie Grundtviga (Multilateral Projects 2011) znalazło się wśród 55 wyróżnionych wniosków nadesłanych z całej Europy (342 zgłoszone propozycje). Inicjatywa jest poświęcona działaniom na rzecz dialogu pomiędzy różnymi religiami i tradycjami, ma promować i kształtować postawy otwarte na inne kultury, wyznania i światopoglądy poprzez wspólne działania organizacji z krajów reprezentujących różne tradycje religijne: chrześcijaństwo, judaizm i islam.

Działania projektu obejmują:
opracowanie i realizację programu warsztatów pilotażowych dla edukatorów i trenerów. Program zakłada wykorzystanie bibliodramy jako narzędzia w edukacji międzykulturowej . W pięciu krajach partnerskich od 12.2011 do 09.2012 będą prowadzone zajęcia służące przetestowaniu i dokumentacji dobrych praktyk w zakresie edukacji międzykulturowej.
wydanie dwóch publikacji prezentujących osiągnięcia projektu. Publikacja książkowa będzie zawierać szczegółowe opisy wybranych scenariuszy zajęciowych zrealizowanych w poszczególnych krajach partnerskich oraz eseje na temat problematyki międzykulturowości i dialogu międzyreligijnego. Książka zostanie wydana w nakładzie 3.000 egzemplarzy: po polsku, angielsku, węgiersku, islandzku i turecku. Ilustracje opisów wybranych technik i metod pracy warsztatowej znajdą się w materiale filmowym (DVD), wraz z wypowiedziami uczestników warsztatów pilotażowych ze wszystkich krajów partnerskich.
organizację międzynarodowych spotkań i wydarzeń. Na czerwiec 2013 roku planowane jest zorganizowanie w Krakowie międzynarodowej konferencji podsumowującej osiągnięcia projektu, a na wrzesień 2013 międzynarodowej sesji szkoleniowej dla edukatorów i trenerów (Kurs Grundtviga) w Istambule.

Partnerzy projektu:
BSA Teatr Grodzki – Bielsko-Biała (Koordynator)
Church Forum Foundation – Budapeszt, Węgry
Reykjavik Academy – Reykjavik, Islandia
Kocaeli University – Kocaeli, Turcja
Placówka Kształcenia Ustawicznego EST – Wadowice, Polska
The Elijah Interfaith Institute – Jerozolima, Izrael

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt odzwierciedla jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w nim zawartość merytoryczną.

Wróć do poprzedniej strony