Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

WOLONTARIAT – RAZEM MOŻNA WIĘCEJ!

„WOLONTARIAT – RAZEM MOŻNA WIĘCEJ!” Czas realizacji projektu: 3.02.2014r. – 30.04.2016r.

Realizator:
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”

Partnerzy:
Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Bielsku-Białej,

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Bielsku-Białej

Organizacja Barnaheill – Save the Children Iceland.

Barnaheill - Save the Children Iceland

Projekt realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Projekt realizowany w ramach Programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Głównym celem projektu jest zaktywizowanie 40 wychowanków z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii i 40 wolontariuszy z Bielska-Białej i regionu poprzez zorganizowanie dla nich wspólnych warsztatów i realizowany wolontariat na rzecz środowiska lokalnego.

Dzięki realizacji projektu uczestnicy podejmą praktyczne działania na rzecz swego środowiska. Staną się przykładem aktywnych obywateli odpowiedzialnych, świadomych, angażujących się dla dobra społeczności lokalnej, w której żyją.

Główne działania projektu:

  • Dwie edycje Szkoły Akcji Wolontariatu (trwające po 10m-cy każda, w których weźmie udział łącznie 80 osób), w ramach których odbędą się m.in. zajęcia integracyjne, wizyty studyjne, zajęcia z podstaw wolontariatu, doskonalenia umiejętności wolontarystycznych oraz liczna akcje wolontarystyczne
  • Analiza polskich stron internetowych pod kątem problemu mowy nienawiści
  • Publikacja z wynikami analizy i modelem przeciwdziałania mowy nienawiści i jej skutkami w polskiej rzeczywistości internetowej z uwzględnieniem doświadczeń islandzkich
Wróć do poprzedniej strony