Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

RESTORE

PROJEKT RESTORE. Instruktor teatru społecznego w walce z wykluczeniem – promocja nowego profilu zawodowego.
(REcognition of the Social Theatre Operator as a professional to tackle the Risk of social Exclusion)  

 

Czas realizacji: 4 listopada 2019 – 3 maja 2022

Koordynator projektu

Oltre le Parole, Rzym, Włochy www.teatrocivile.it

Partnerzy projektu

 

Założenia projektu

Projekt RESTORE to inicjatywa o charakterze międzynarodowym odwołująca się do szczególnej siły teatru jako metody wsparcia dla różnych grup zagrożonych społecznym wykluczeniem. W całej Europie istnieje wiele przykładów dobrych praktyk w tej dziedzinie, które można z powodzeniem stosować w pracy na rzecz kształcenia kluczowych kompetencji oraz umiejętności potrzebnych osobom wykluczonym. Udział w teatralnej przygodzie wzmacnia ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, a także kreatywność i przedsiębiorczość.

 

Twórcze wykorzystanie działań teatralnych w edukacji jest przewodnim tematem projektu, który równocześnie skupia się na wspieraniu osób zajmujących się sztuką sceniczną zaangażowaną społecznie. Bliska współpraca siedmiu organizacji partnerskich w ramach wymiany doświadczeń i sprawdzonych metod pracy służy promocji nowego profilu zawodowego INSTRUKTORA TEATRU SPOŁECZNEGO – ITS (SOCIAL THEATRE OPERATOR – STO) i docelowo uwzględnienia go w europejskiej klasyfikacji zawodów i specjalności. Jednym z głównych zadań projektu jest określenie zakresu wiedzy i umiejętności, jakie powinien posiadać instruktor teatru społecznego, a także stworzenie programu szkoleniowego dla osób zamierzających się kształcić w tej dziedzinie.

 

Główne działania projektu

 

  • Organizacja czterech szkoleń dla kadry projektu w celu wymiany dobrych praktyk i dzielenia się pomysłami na pracę z osobami dorosłymi z różnych grup społecznych narażonych na wykluczenie.
  • Opracowanie profilu zawodowego Instruktora Teatru Społecznego na podstawie badania przeprowadzonego przez wszystkich partnerów. Informacje zebrane przez nich na temat sytuacji zawodowej ITS w poszczególnych krajach i w skali europejskiej zostaną opublikowane w formie raportu, a następnie omówione podczas sesji dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli instytucji kluczowych dla walidacji nowego profilu zawodowego.
  • Opracowanie programu szkolenia dla instruktorów teatru społecznego na podstawie efektów warsztatów pilotażowych zorganizowanych we wszystkich krajach partnerskich i jego publikacja w wielojęzycznym podręczniku.
  • Opracowanie metodycznych wytycznych dla uwzględnienia profilu Instruktora Teatru Społecznego w europejskiej klasyfikacji zawodów i specjalności.    
  • Organizacja czterech wydarzeń upowszechnieniowych w Polsce, Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech służących szerokiej popularyzacji wypracowanych w projekcie rezultatów.

 

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu: https://www.restore-project.com/

 

 

 

AKTUALNOŚCI

RESTORE NEWSLETTER

Na początku lutego ukazał się pierwszy numer newslettera wydawanego w ramach projektu RESTORE (http://www.teatrgrodzki.pl/projekt-restore/). Znalazła się w nim – obok prezentacji założeń inicjatywy oraz jej bieżących wydarzeń – także informacja o zorganizowanym przez Teatr Grodzki 16 grudnia 2019 r. spotkaniu dyskusyjnym z udziałem senatora Marka Plury. Zebrani w siedzibie stowarzyszenia goście rozmawiali o promocji nowego profilu zawodowego INSTRUKTORA TEATRU SPOŁECZNEGO i docelowo uwzględnienia go w europejskiej, a także polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności.

Wydawcą newslettera jest włoska organizacja San Patrignano – jeden z partnerów projektu RESTORE.

RESTORE Newsletter n.1

RESTORE Newsletter n.2

RESTORE Newsletter n.3

 

INSTRUKTOR TEATRU SPOŁECZNEGO – NOWY PROFIL ZAWODOWY

DEBATA ONLINE W PROJEKCIE „RESTORE”

W dniu 17 czerwca miało miejsce wirtualne spotkanie poświęcone dyskusji na temat utworzenia i promocji nowego profilu zawodowego INSTRUKTORA TEATRU SPOŁECZNEGO (ITS), zorganizowane na platformie ZOOM. Wzięło w nim udział trzynaście osób związanych z amatorskim ruchem artystycznym w całej Polsce. Wśród zaproszonych gości znaleźli się reprezentanci różnych instytucji i placówek: domów kultury (w Bielsku-Białej, Warszawie i Dąbrowie Tarnowskiej), organizacji pozarządowych (z Bydgoszczy, Gdańska, Krzeszowic, Warszawy i Bielska-Białej), a także Teatru Wilanów. Wszyscy oni mają doświadczenie w pracy twórczej na rzecz grup zagrożonych społecznym wykluczeniem.

Rozmowa toczyła się wokół odpowiedzi na trzy pytania: Kim jest instruktor teatru społecznego? W jakim obszarze działa? Czy istnieje potrzeba utworzenia nowego profilu zawodowego dla wzmocnienia jego pozycji społecznej? Dyskutanci wskazali między innymi na potrzebę budowania prestiżu wszelkiej działalności twórczej angażującej osoby potrzebujące wsparcia oraz na zapewnienie odpowiedniej oferty szkoleniowej dla instruktorów i mechanizmów finansowania ich pracy. Pojawiła się również propozycja, by kontynuować rozpoczętą debatę w szerszym gronie i podejmować rozmaite inicjatywy na rzecz konsolidacji środowiska amatorskiego ruchu artystycznego zaangażowanego społecznie.

Debata została zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu RESTORE https://www.restore-project.com/

PUBLIKACJE

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

 

Wróć do poprzedniej strony