Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

RESTORE

Instruktor teatru społecznego w walce z wykluczeniem – promocja nowego profilu zawodowego.
(REcognition of the Social Theatre Operator as a professional to tackle the Risk of social Exclusion)

 

Czas realizacji: 4 listopada 2019 – 3 maja 2022

 

Koordynator projektu

Oltre le Parole, Rzym, Włochy www.teatrocivile.it

 

 

Partnerzy projektu

 

 

Założenia projektu

Projekt RESTORE to inicjatywa o charakterze międzynarodowym odwołująca się do szczególnej siły teatru jako metody wsparcia dla różnych grup zagrożonych społecznym wykluczeniem. W całej Europie istnieje wiele przykładów dobrych praktyk w tej dziedzinie, które można z powodzeniem stosować w pracy na rzecz kształcenia kluczowych kompetencji oraz umiejętności potrzebnych osobom wykluczonym. Udział w teatralnej przygodzie wzmacnia ich poczucie własnej wartości, pewność siebie, a także kreatywność i przedsiębiorczość.

Twórcze wykorzystanie działań teatralnych w edukacji jest przewodnim tematem projektu, który równocześnie skupia się na wspieraniu osób zajmujących się sztuką sceniczną zaangażowaną społecznie. Bliska współpraca siedmiu organizacji partnerskich w ramach wymiany doświadczeń i sprawdzonych metod pracy służy promocji nowego profilu zawodowego INSTRUKTORA TEATRU SPOŁECZNEGO – ITS (SOCIAL THEATRE OPERATOR – STO) i docelowo uwzględnienia go w europejskiej klasyfikacji zawodów i specjalności. Jednym z głównych zadań projektu jest określenie zakresu wiedzy i umiejętności, jakie powinien posiadać instruktor teatru społecznego, a także stworzenie programu szkoleniowego dla osób zamierzających się kształcić w tej dziedzinie.

 

 

Główne działania projektu

  • Organizacja czterech szkoleń dla kadry projektu w celu wymiany dobrych praktyk i dzielenia się pomysłami na pracę z osobami dorosłymi z różnych grup społecznych narażonych na wykluczenie.
  • Opracowanie profilu zawodowego Instruktora Teatru Społecznego na podstawie badania przeprowadzonego przez wszystkich partnerów. Informacje zebrane przez nich na temat sytuacji zawodowej ITS w poszczególnych krajach i w skali europejskiej zostaną opublikowane w formie raportu, a następnie omówione podczas sesji dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli instytucji kluczowych dla walidacji nowego profilu zawodowego.
  • Opracowanie programu szkolenia dla instruktorów teatru społecznego na podstawie efektów warsztatów pilotażowych zorganizowanych we wszystkich krajach partnerskich i jego publikacja w wielojęzycznym podręczniku.
  • Opracowanie metodycznych wytycznych dla uwzględnienia profilu Instruktora Teatru Społecznego w europejskiej klasyfikacji zawodów i specjalności.
  • Organizacja czterech wydarzeń upowszechnieniowych w Polsce, Portugalii, Hiszpanii i we Włoszech służących szerokiej popularyzacji wypracowanych w projekcie rezultatów.

 

Zapraszamy do odwiedzania strony projektu: https://www.restore-project.com/

 

 

AKTUALNOŚCI

RESTORE NEWSLETTER

Na początku lutego ukazał się pierwszy numer newslettera wydawanego w ramach projektu RESTORE (http://www.teatrgrodzki.pl/projekt-restore/). Znalazła się w nim – obok prezentacji założeń inicjatywy oraz jej bieżących wydarzeń – także informacja o zorganizowanym przez Teatr Grodzki 16 grudnia 2019 r. spotkaniu dyskusyjnym z udziałem senatora Marka Plury. Zebrani w siedzibie stowarzyszenia goście rozmawiali o promocji nowego profilu zawodowego INSTRUKTORA TEATRU SPOŁECZNEGO i docelowo uwzględnienia go w europejskiej, a także polskiej klasyfikacji zawodów i specjalności.

Wydawcą newslettera jest włoska organizacja San Patrignano – jeden z partnerów projektu RESTORE.

RESTORE Newsletter n.1

 

INSTRUKTOR TEATRU SPOŁECZNEGO – NOWY PROFIL ZAWODOWY

 

PUBLIKACJE

 

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

 

Wróć do poprzedniej strony