Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach

Tytuł projektu „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach”
Działanie 4.1 Innowacje społeczne
konkurs Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Czas realizacji: 1.04.2016 – 30.07.2016

Wartość projektu: 106 250 PLN

Realizatorzy
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki – Lider
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej – Partner

Główny konsultant : Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Bielsku-Białej

Celem głównym projektu jest zbudowanie środowiskowego modelu wsparcia w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, opartego na koncepcji ekosystemowej, który uwzględni indywidualne potrzeby i oczekiwania osób chorujących oraz ich otoczenia społecznego.

Rozwinięcie nowych, innowacyjnych form wsparcia środowiskowego pozwoli poprawić skuteczność wsparcia na rzecz osób chorujących psychicznie oraz przenieść punkt ciężkości organizowanej pomocy z leczenia instytucyjnego do naturalnego środowiska, z wykorzystaniem jej zasobów indywidualnych i środowiskowych. Ten fakt zwiększy dostępność oferowanego wsparcia i poprawi efektywność pomocy, gdyż wsparcie skierowane będzie do całego mikrosystemu osoby chorującej -jej otoczenia (rodziny i lokalnego środowiska), zwiększając tym samym szanse na zdrowienie i rozwój osobisty. Stworzony model pozwoli również połączyć obecnie istniejącą formułę leczenia ze wsparciem o charakterze społeczno socjalnym, rozwijając bardziej efektywną, holistyczną formułę pomocy i leczenia dla osób chorujących psychicznie.

Na opracowanie projektu będzie pracować grupa kilkunastu specjalistów z obszaru: służby zdrowia,  pomocy społecznej, organizacji pozarządowych, edukacji, rynku pracy, kultury i biznesu.

By model był możliwy do testowania niezbędne jest zawiązanie partnerskiej współpracy, dzięki której teoretyczne założenia będą mogły być weryfikowane w praktyce a sam model doskonalony.

Informacje:
Agnieszka Maj – koordynatorka projektu
agnieszka@teatrgrodzki.pl
Tel. 33 496 52 19

fundusze_ue

Wróć do poprzedniej strony