Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Teatr amatorski

Projekt: „Teatr amatorski” Czas realizacji: 1.02.2013 – 31.12.2013 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przedmiotem projektu jest opracowanie, wydanie i promocja międzynarodowej publikacji dotyczącej rozwijania umiejętności społecznych poprzez działania teatralne oraz rozbudowa i promocja portalu www.teatramatorski.pl. Projekt odpowiada na potrzeby lokalnych placówek – umożliwia działania 4 grup teatralnych dla osób niepełnosprawnych, dając uczestnikom możliwość rozwijania twórczych talentów i pasji. Poprzez organizację integracyjnego przeglądu teatralnego zespołów osób niepełnosprawnych oraz szkolnych grup teatralnych – XI Beskidzkiego Święta Małych i Dużych buduje sieć podmiotów działających na rzecz wzmocnienia teatru amatorskiego. Na Święto zostaną zaproszone lokalne i regionalne kadry placówek oświatowych, rehabilitacyjnych, uczestnicy i ich rodziny, uczniowie bielskich szkół, a także lokalne i regionalne władze.

Wróć do poprzedniej strony