Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Warsztat teatralny

Warsztaty teatralne prowadzone są dla 4 grup osób niepełnosprawnych od II do VI 2013. Zajęcia prowadzone są w placówkach od lat współpracujących ze Stowarzyszeniem: Środowiskowy Dom Samopomocy Podkowa oraz Subrejonowy Ośrodek Leczenia Psychiatrycznego „Olszówka”. Przy współpracy Polskiego Związku Głuchych (tłumacz migowy) kontynuowana jest praca integracyjnej grupy „Teatr Grodzki Junior ” (osoby niepełnosprawne i niesłyszące oraz młodzież w trudnej sytuacji życiowej). Działa również Grupa Edukacyjna Dorosłych (osoby niepełnosprawne fizycznie, psychicznie i intelektualnie w wieku 20-65 lat oraz seniorzy). Każda grupa przygotuje spektakl teatralny, który zostanie wystawiony podczas XI Święta Małych i Dużych.

W pracy warsztatowej wykorzystane są metody działania wypracowane przez Stowarzyszenie min. skupienie się na pracy zespołowej, śmiałym odkrywaniu i rozwijaniu talentów artystycznych i indywidualnych zdolności. Prowadzący zajęcia posługują się różnymi technikami aktorskimi, wykorzystują różne środki sceniczne – pracę nad ciałem i głosem, ćwiczenia interpretacyjne, animację przedmiotu, taniec i śpiew.

W przypadku grupy niesłyszących zajęcia warsztatowe oparte są na sztuce pantomimy i teatru ruchu. Aby wspomóc proces artystyczny i lepiej przygotować osoby niepełnosprawne do publicznych występów i prezentacji z instruktorami współpracują psycholodzy/terapeuci z placówek, a w przypadku osób niesłyszących tłumacz języka migowego Polskiego Związku Głuchych.

Grupy teatralne:

– Grupa „Teatr Grodzki Junior”, instruktor Maria Schejbal 

Grupa „Teatr Grodzki Junior” działająca przy stowarzyszeniu Teatr Grodzki od 2003 roku zrzesza osoby młode i starsze, sprawne i niepełnosprawne, w tym niesłyszące. Przygotowuje spektakle teatru lalkowego i wizualnego. Grupa wystąpiła min. w Wielkiej Brytanii (Festiwal COAST w Bristolu), na Słowacji (w Bratysławie na Międzynarodowym Festiwalu ERROR oraz w Nitrze), w Czechach (Stołeczny Teatr Komedia, Praga), w Ostrołęce na Przystanku „Pat”, w Warszawie w Teatrze Kapitol oraz wielokrotnie w Bielsku-Białej i regionie.

Warsztaty lalkarskie

Konferencja pracowników socjalnych

– Grupa Edukacyjna Dorosłych, instruktor Piotr Kostuchowski

Grupę Edukacyjną Dorosłych tworzą osoby sprawne i niepełnosprawne związane z Bielskim Stowarzyszeniem Artystycznym Teatr Grodzki. Grupa realizuje spektakle humorystyczne poruszające problemy życia codziennego. Przedstawienia wykorzystują różnorodne formy i konwencje teatralne. Są w dużej mierze oparte na improwizowanej grze aktorskiej i pomysłach uczestników. Grupa występuje na miejskich i regionalnych imprezach kulturalnych i edukacyjnych.

Edukacyjna Grupa Dorosłych przy BSA Teatr Grodzki - opiekun Piotr Kostuchowski - spektakl „ Opowieść o skarbniku   Edukacyjna Grupa Dorosłych przy BSA Teatr Grodzki - opiekun Piotr Kostuchowski - spektakl „ Opowieść o skarbniku

– Środowiskowy Dom Samopomocy „Podkowa”, instruktor Władysław Aniszewski

Stowarzyszenie Teatr Grodzki prowadzi grupę teatralną „Podkowa” dla osób z niepełnosprawnością psychiczną już od 10 lat w ramach różnych projektów. Brała ona udział w wielu przeglądach, festiwalach i imprezach plenerowych, podbijając serca publiczności.

Środowiskowy Dom Samopomocy    Środowiskowy Dom Samopomocy

– Teatr Amatorski Olszówka, instruktor Władysław Aniszewski

Stowarzyszenie Teatr Grodzki prowadzi grupę Teatr Amatorski Olszówka w Subrejonowym Ośrodku Leczenia Psychiatrycznego już od 11 lat. Ma ona w swoim dorobku rozmaite skecze, jasełka, beskidzkie kolędowanie, kostiumowe baśnie oraz komedie, gorąco przyjmowane przez publiczność.

Teatr Amatorski Olszówka, instruktor Władysław Aniszewski   Teatr Amatorski Olszówka, instruktor Władysław Aniszewski

Wróć do poprzedniej strony