Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

MEDART – Teatralne metody edukacyjne w pracy z osobami dorosłymi z grup defaworyzowanych

Czas realizacji: Wrzesień 2015 – Sierpień 2017

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

logo_erasmus_plus

Koordynator projektu

 • Divadlo bez domowa, Słowacja

Partnerzy projektu

 • acta Community Theatre, UK
 • Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, Polska
 • Asociacon Acunagua, Hiszpania
 • Drustvo ProSoc, Słowenia
 • Centro Per Lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Włochy
 • Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete, Węgry
 • STICHTING HOGESCHOOL ROTTERDAM, Holandia

Nadrzędnym celem projektu jest poprawa sytuacji osób dorosłych pozostających w społecznej izolacji z powodu niepełnosprawności, braku pracy, braków w edukacji czy bezdomności. Narzędziem oczekiwanej zmiany społecznej ma być stworzony w ramach projektu podręcznik dobrych praktyk dotyczący wykorzystania technik teatralnych w szeroko rozumianej edukacji, adresowany do nauczycieli, trenerów, terapeutów i pracowników socjalnych.

Główne działania projektu

 • Prowadzenie grup teatralnych w poszczególnych krajach projektu służące wypracowaniu efektywnych metod przeciwdziałania społecznemu wykluczeniu osób marginalizowanych.
 • Przygotowanie praktycznego przewodnika dla nauczycieli i trenerów pracujących z osobami dorosłymi, którzy chcieliby w swoich programach wykorzystywać środki teatralne. Zakres tematyczny publikacji obejmuje cztery grupy kompetencji kluczowych dla poprawy sytuacji beneficjentów projektu:
 1. Zdolność do samooceny i samoakceptacji oraz poczucie pewności siebie, poczucie własnej wartości i asertywność.
 2. Empatia, umiejętność komunikacji i współpracy.
 3. Umiejętność rozwiązywania konfliktów.
 4. Umiejętność radzenia sobie z problemami, zdolność do podejmowania decyzji oraz kreatywność.
 • Zorganizowanie międzynarodowej konferencji poświęconej promocji wypracowanej metodyki (Bratysława, Słowacja)
 • Zorganizowanie siedmiodniowego szkolenia dla kadry organizacji partnerskich poświęconego technikom pracy teatralnej (Lanzarote, Hiszpania).

logo_erasmus_plus

 

 

 

Wróć do poprzedniej strony