Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Nowy OWES – nowe możliwości

 

www.owes.bcp.org.pl

 

Czym jest OWES?
OWES to skrót od Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Tworzony jest przez Stowarzyszenie Bielskie Centrum Przedsiębiorczości oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki

Gdzie działa OWES?
Obszar działania: powiat bielski, cieszyński, żywiecki oraz Miasto Bielsko-Biała,

Gdzie nas można znaleźć
Bielsko-Biała, 
* ul. Sempołowskiej 13 w siedzibie Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego Teatr Grodzki 
* ul. Cieszyńska 367 w siedzibie Stowarzyszenia Bielskie Centrum Przedsiębiorczości 


Żywiec, punkt spotkań BSA Teatr Grodzki (po wcześniejszym umówieniu), ul. Handlowa 5, w biurze Żywieckiej Fundacji Rozwoju

Co oferujemy?
Planujemy uruchomić kolejne nabory na tworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych poprzez powoływanie m. in. spółdzielni socjalnych, spółek non profit, organizacji pozarządowych z działalnością gospodarczą

Nasze wsparcie to:

 • Finansowe:
 • Dotacje na utworzenie miejsc pracy w przedsiębiorstwach społecznych– dofinansowanie w wysokości do 24 tys. zł na stworzenie miejsca pracy dla 1 osoby wykluczonej społecznie – (może to być przeznaczone m.in. na zakup sprzętów, remont lokalu, promocję, itp.)
 • Wsparcie pomostowe – wsparcie finansowe na pokrycie obligatoryjnych kosztów związanych z prowadzeniem działalności (do 1000 zł m-nie na pracownika przez pierwsze pół roku, do 800 zł m-nie na pracownika przez kolejne 3 m-ce- 600 zł m-nie na pracownika) (m.in. na składki ZUS, czynsz, media, podatki, koszty eksploatacyjne)
 • Szkoleniowo- doradcze
 • Bezpłatne szkolenia zawodowe i w zakresie spółdzielczości socjalnej
 • Doradztwo biznesowe w zakresie tworzenia biznesplanów oraz prowadzenia działalności
 • Doradztwo prawne w zakresie tworzenia statutów i składania dokumentów rejestracyjnych
 • Bezpłatna księgowość przez okres 12 m-cy dla przedsiębiorstwa społecznego

Kto może tworzyć miejsca pracy:

 • osoby fizyczne należące do grup zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez założenie spółdzielni socjalnej (wymagane są min. 3 osoby)
 • osoby prawne zakładające spółdzielnie socjalne (warunek założone przez min. 2 osoby prawne spośród: organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego lub kościelnych osób prawnych)
 • organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe) chcące się ekonomizować poprzez przekształcenie się przedsiębiorstwo społeczne i zatrudnienie osób z grupy zagrożonych wykluczeniem społecznym
 • Biznes- poprzez założenie spółki non profit i zatrudnienie w niej osób wykluczonych społecznie.

 

Biuletyn OWES »

 

 

Poznajcie nasz prężny zespół:

Katarzyna Siemieniec
DORADCZYNI BIZNESOWA
e-mail: k.siemieniec@teatrgrodzki.pl,
tel. 732 632 361

Aneta Merta
DORADCZYNI BIZNESOWA
e-mail: a.merta@teatrgrodzki.pl,
tel. 508 286 345

Monika Pendolska
DORADCZYNI KLUCZOWA/ ANIMATORKA
e-mail: doradca.owes@teatrgrodzki.pl,
tel. 506 549 412

Paulina Białek
ANIMATORKA
e-mail: animator@teatrgrodzki.pl,
tel.693 754 477

 

LIDER:
STOWARZYSZENIE BIELSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

ul. Cieszyńska 367 43-382 Bielsko-Biała
tel. 33 496 02 44 e-mail: owes@bcp.org.pl
PARTNER:
BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE TEATR GRODZKI

ul. Sempołowskiej 13 43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 496 52 19 e-mail: owes@teatrgrodzki.pl

 

 

Wróć do poprzedniej strony