Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Dzieje i kultura Bielska-Białej w teatrach szkolnych

Projekt: Dzieje i kultura Bielska-Białej w teatrach szkolnych Czas realizacji: od 03.02.2014 r. do 31.08.2014 r. Dofinansowanie: Gmina Bielsko-Biała Projekt zmierza do rozwoju życia teatralnego w szkołach oraz wykorzystania sztuki jako środka kształtującego przywiązanie do regionu oraz szacunku do tradycji i historii miasta. Będzie służył  doskonaleniu działań szkolnych grup teatralnych, pokazaniu dziejów miasta w artystycznej formie i upowszechnieniu spektakli, które będą podnosić tą tematykę. Organizacji wydarzenia artystycznego –  przeglądu teatrów szkolnych. Dzieje miasta mają ożyć na scenach szkolnych grup teatralnych. W ramach projektu odbędą się:

  1. Akcja przygotowania scenariuszy,
  2. Instruktarz i pomoc merytoryczna dla grup teatralnych działających w szkołach,
  3. Zorganizowanie i przeprowadzenie III Przeglądu Twórczości Młodzieżowych Grup Teatralnych – WENA, którego uczestnikami będą szkolne grupy teatralne,
  4. Wydanie publikacji pokazującej bieżące działania szkolnych grup teatralnych wraz z płytka multimedialną zawierająca zdjęcia i film o działaniach projektu, zdjęcia wraz z opisem działań i film (dokonania grup, relacja z WENY) zostaną umieszczenie na stronie internetowej FB,
  5. Upowszechnienie działań i osiągnięć szkolnych grup teatralnych w świadomości mieszkańców miasta, a także rozwój zainteresowań kulturą miasta i jego dziejami w szkołach.

Prosimy opiekunów szkolnych grup teatralnych działających na terenie Bielska-Białej o kontakt w celu zgłoszenia grupy. Informacje prosimy przesyłać na adres: biuro@teatrgrodzki.pl. Kontakt telefoniczny z Panią Ludwiną Dębiec pod numerami: 33 497 56 55, 695 830 114

Wróć do poprzedniej strony