Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

TEATR ŁĄCZY POKOLENIA

Czas realizacji projektu: 1.02.2014 – 31.12.2014 Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

mkidn

Przedmiotem projektu było inspirowanie nowatorskich i twórczych działań w obszarze edukacji teatralnej, szczególnie wśród grup zagrożonych społecznym wykluczeniem oraz grup międzypokoleniowych. Istotny komponent przedsięwzięcia stanowiło przeniesie na polski grunt włoskiej metody teatru aktywizującego, wypracowanej przez Centro Studi Opera Don Calabria w Weronie, jednego z zagranicznych partnerów Teatru Grodzkiego.

Główne działania projektu

  1. Prowadzenie i rozbudowa portalu internetowego „Teatr amatorski”
  2. Program szkoleń z zakresu teatru aktywizującego
  3. Praca warsztatowa trzech grup teatralnych działających pod opieką stowarzyszenia
  4. Organizacja XII Beskidzkiego Święta Małych i Dużych w Bielsku-Białej
  5. Wydanie publikacji

Działania projektu złożyły się na kompleksową kampanię rozwijania i promowania twórczych metod w edukacji, wykorzystując siłę i atrakcyjność sztuki scenicznej do poprawy sytuacji społecznej osób potrzebujących wsparcia.

Szczegółowe informacje na temat konkretnych przedsięwzięć zrealizowanych w ramach projektu oraz uzyskanych rezultatów znajdują się poniżej.

Portal www.teatramatorski.pl »
Grupy teatralne działające w ramach projektu »
Szkolenia »
Publikacja »
Raport ewaluacyjny »

 

Zapraszamy na www.teatramatorski.pl >>

 

Wróć do poprzedniej strony