Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

PROJEKT EMBRACE. Wspieranie integracji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w edukacji wczesnoszkolnej

PROJEKT EMBRACE. Wspieranie integracji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w edukacji wczesnoszkolnej.

Czas realizacji: 1 stycznia 2022 – 31 grudnia 2023

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej.
Dokument odzwierciedla jedynie stanowisko autorów i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną.

Koordynator projektu

BIELSKIE STOWARZYSZENIE ARTYSTYCZNE TEATR GRODZKI, Bielsko-Biała, Polska www.teatrgrodzki.pl

Partnerzy projektu

  1. A & A Emphasys Interactive Solutions Ltd, Nikozja, Cypr, https://emphasyscentre.com/
  2. Directorate for Primary and Secondary Education of Attica, Ateny, Grecja, https://pdeattikis.gr/
  3. Family and Childcare Center – oddział w Skopje, Macedonia Północna, www.kmop.mk
  4. KENTRO MERIMNAS OIKOGENEIAS KAI PAIDIOU, Ateny, Grecja, https://www.kmop.gr/
  5. EUROPEAN ASSOCIATION OF SERVICE PROVIDERS FOR PERSONS WITH DISABILITIES, Bruksela, Belgia www.easpd.eu

 

CELE PROJEKTU

Nadrzędnym celem projektu EMBRACE jest poprawa jakości wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem (ECEC – Early Childhood Education and Care) oraz promowanie integracji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Cele szczegółowe to:• Rozwijanie inkluzywnych wartości i postaw wśród pracowników ECEC oraz pogłębianie ich wiedzy i wzmacnianie zdolności do zaspokojenia potrzeb dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.• Wyposażenie personelu i liderów ECEC w potrzebne narzędzia, zasoby i umiejętności, aby wspierać kulturę integracji. • Podnoszenie wśród ogółu społeczeństwa świadomości na temat znaczenia integracji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.  • Zwiększenie obecności dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w życiu lokalnej społeczności, zwalczanie stereotypów i walka z dyskryminacją poprzez pokonywanie barier w edukacji wczesnoszkolnej.

DZIAŁANIA PROJEKTU

Przeprowadzenie badań we wszystkich krajach partnerskich oraz opracowanie międzynarodowego raportu, zawierającego krytyczną analizę dostępnych form kształcenia personelu ECEC w odniesieniu do  integracji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. – Przygotowanie i pilotaż kursu e-learningowego dla pracowników ECEC służącego tworzeniu atmosfery przyjaznej integracji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach edukacji wczesnoszkolnej. – Opracowanie i przetestowanie podręcznika dla personelu i liderów ECEC podejmującego tematykę skutecznej integracji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną poprzez efektywną współpracę różnych środowisk lokalnych społeczności. – Przygotowanie i przetestowanie publikacji prezentującej mechanizmy i praktyczne metody służące integracji dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w placówkach wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem. – Organizacja wydarzeń upowszechniających we wszystkich krajach partnerskich, służących szerokiej promocji rezultatów projektu.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu oraz mediów społecznościowych Facebook i Instagram

 

Wróć do poprzedniej strony