Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

WEŹ I MNIE POD UWAGĘ! (COUNT ME IN TOO!)

Intuicyjny generator aplikacji i towarzyszące mu moduły e-learningowe jako przykłady skutecznej technologii wspomagającej

55 milionów powyżej 16 roku życia w Europie ma trudności z uczeniem się (2013 r.). Czy nowe technologie mogą przyczynić się do poprawy sytuacji w życiu codziennym, w procesie edukacji i na rynku pracy? W jakim stopniu proste aplikacje szkoleniowe CMI2 (www.cmi2.eu) na urządzenia mobilne mogą konkurować z wysoko zaawansowanymi technologicznie czytnikami ekranu czy urządzeniami do śledzenia wzroku? Do odpowiedzi na te i inne pytania zapraszamy do artykułu (w wersji angielskiej) pt. An intuitive app generator and accompanying e-learning modules as examples of successful assistive technology, autorstwa Magdaleny Brzezińskiej z TEATRU GRODZKIEGO, zamieszczonego w e-Mentorze, czasopiśmie naukowym SGH w Warszawie dedykowanemu e-edukacji, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem i kształceniem ustawicznym. Serdecznie polecamy!

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/74/id/1348

 


 

Podręcznik CMI2 – jak wykorzystać aplikacje w praktyc

Projekt „Weź i mnie pod uwagę!” (Count Mi In Too, CMI2) dobiegł końca, przynosząc wymierne efekty, które przerosły oczekiwania tworzących go partnerów starających się stworzyć nowatorską metodologię pracy z osobami o szczególnych potrzebach edukacyjnych. W ramach projektu zbudowano generator prostych aplikacji instruktażowych, a także bank takich aplikacji oraz towarzyszących im modułów dydaktycznych (e-learningowych). Na końcowym etapie projektu, partnerzy zredagowali podręcznik metodyczny (http://teatrgrodzki.pl//wp-content/uploads/2017/10/COUNT-ME-IN-TOO.pdf) omawiający metodologię szkoleniową, pedagogiczne i edukacyjne kompetencje kluczowe dla osób o szczególnych potrzebach, generator aplikacji, wykorzystanie aplikacji w praktyce oraz to, jak generator może być używany w szkoleniu młodych ludzi z grup defaworyzowanych. Publikacja ta jest wyjątkowa także dlatego, że prolog do niej napisał pan Ádám Kósa, pierwszy niesłyszący członek Parlamentu Europejskiego używający do komunikacji języka migowego. Wierzymy, że podręcznik oraz pozostałe zasoby edukacyjne projektu CMI2 przyczynią się do wyrównania szans osób z problemami w uczeniu się i pomogą im odnieść sukces zawodowy.  

Więcej informacji o projekcie na stronie: www.cmi2.eu

 


 

Międzynarodowa konferencja „Nowe technologie w kształceniu i doradztwie zawodowym”

8 czerwca 2017 roku, w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej odbyła się międzynarodowa konferencja „Nowe technologie w kształceniu i doradztwie zawodowym”, zorganizowana przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki i wieńcząca projekt Erasmus+ „Count Me In 2” (CMI2, „Weź i mnie pod uwagę!”).

Wzięło w niej udział ponad 40 uczestników z kraju i zagranicy, w tym przedstawiciele wszystkich instytucji partnerskich: e-Learning Studios z Coventry (Wielka Brytania), Eldeberry AB ze Sztokholmu (Szwecja), Muzeum Sztuki Art Brut GAIA z Randers (Dania), Fundacja Symbiosis z Miskolca (Węgry) oraz BEST z Wiednia (Austria).

Poza wystąpieniami partnerów projektu, uczestnicy mieli również okazję wysłuchać dwóch znakomitych prelekcji: wykładu pani dr Marii Zając z SGH na temat potencjału nowoczesnych technologii w kształceniu oraz prezentacji pana Jarosława Jackowiaka z IBM, który przedstawił rolę sztucznej inteligencji w edukacji.

Koordynatorka projektu, Jolanta Kajmowicz-Sopicka z Teatru Grodzkiego, mówiła o stworzonych przez partnerów aplikacjach instruktażowych na urządzenia mobilne jako o przykładzie dobrej praktyki. Następnie zagraniczni partnerzy zaprezentowali wybrane aplikacje i wyjaśnili ich specyfikę. Z kolei szwedzki partner, David Powell, przedstawił moduły e-kształceniowe przeznaczone dla trenerów i instruktorów, stanowiące uzupełnienie omówionych aplikacji.

Pod koniec pierwszej części konferencji, Matthew Smith z e-Learning Studios opowiedział uczestnikom o kolejnych etapach powstawania intuicyjnego generatora aplikacji zaprojektowanego przez jego instytucję.

Po lunchu, uczestnicy wzięli udział w sesji warsztatowej, tworząc własne aplikacje pod kierunkiem Magdaleny Brzezińskiej z Teatru Grodzkiego i Matthew Smitha z e-Learning Studios.

Organizatorzy i prelegenci pragną jeszcze raz podziękować uczestnikom za zainteresowanie i ogromne zaangażowanie, dowodzące, iż projekt „Weź i mnie pod uwagę!” był potrzebny oraz przyniósł spodziewane efekty, wspomagając osoby z trudnościami w uczeniu się.


 

Międzynarodowa konferencja „Nowe technologie w kształceniu”

DSC02303

Czy aplikacje mogą być przydatne w pracy instruktora? W jakim zakresie sztuczna inteligencja może wspierać doradcę zawodowego? Jak wykonać swoją własną aplikację na telefon? Te i inne nowości technologiczne przybliżą prelegenci z SGH, IBM oraz organizacji partnerskich projektu CMI2 (ww.cmi2.eu) z Szwecji, Danii, Austrii, Wielkiej Brytanii i Węgier, podczas Międzynarodowej Konferencji „Nowe Technologie w Kształceniu i Doradztwie Zawodowym” organizowanej przez TEATR GRODZKI, dnia 8 czerwca 2017 r. o godz. 10,00, w Inkubatorze Społecznej Przedsiębiorczości, na Placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.

Program Konferencji »

Więcej informacji: jolanta@teatrgrodzki.pl, magdalena@teatrgrodzki.pl tel. (33) 497 56 55, 600-38-28-94, http://www.teatrgrodzki.pl/projekty/wez-i-mnie-pod-uwage/

Serdecznie zapraszamy!


 

DSC_0805

4 kwietnia 2017 r., przedstawicielki partnera projektu „Weź i mnie pod uwagę!” z Teatru Grodzkiego zostały zaproszone do przedstawienia projektu CMI2 (cmi2.eu) i jego flagowego produktu, generatora prostych aplikacji szkoleniowych dla osób z trudnościami w nauce, podczas seminarium EPALE w Warszawie. EPALE (e-Platforma na rzecz uczenia się dorosłych w Europie; https://ec.europa.eu/epale/pl/) jest inicjatywą Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji, Młodzieży, Sportu i Kultury Komisji Europejskiej. Jest to „wielojęzyczna, oparta na otwartym członkostwie społeczność dla nauczycieli, instruktorów, naukowców, pracowników naukowo-dydaktycznych, decydentów i każdego, kto zajmuje się zawodowo uczeniem dorosłych w Europie”.

Prezentacja na temat CMI2 została bardzo dobrze przyjęta i wzbudziła bardzo pozytywny oddźwięk. Oto, co powiedziała organizatorka w swoim liście z podziękowaniem: „Chciałabym jeszcze raz serdecznie podziękować za udział w Seminarium EPALE. Mają Panie wspaniały i niezwykle inspirujący projekt, który bardzo zainteresował uczestników spotkania. Opowiedziały Panie o nim z taka pasją, że wszyscy byli oczarowani. Absolutnie wszyscy o tym mówili. W ankiecie, którą przeprowadziliśmy po seminarium pojawiły się nawet dodatkowe komentarze (oprócz samych ocen na 5) „interesujący projekt i aplikacja”, „inspirujące”, „prosty, ale ciekawy pomysł wykorzystania technologii”.
Bardzo Paniom dziękujemy za współpracę. To była sama przyjemność.”

Zapraszamy również na stronę EPALE, gdzie opisane jest szczegółowo całe Seminarium (w tym komentarze uczestników)
https://ec.europa.eu/epale/pl/content/pierwsze-seminarium-epale-za-nami

 


 

17349577_1320018734745595_8999098088816661382_o

16 marca 2017, w siedzibie Teatru Grodzkiego przy ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej, odbyło się bezpłatne seminarium warsztatowe związane z projektem Erasmus+ CMI2 („Weź i mnie pod uwagę!”). Organizatorki, Jolanta Kajmowicz-Sopicka i Magdalena Brzezińska, pokrótce przedstawiły genezę projektu i etap, na jakim obecnie się znajduje. Zapoznały uczestników z wybranymi aplikacjami stworzonymi przez partnerów oraz uzupełniającym je materiałem e-learningowym, a wreszcie przedstawiły nowatorski generator aplikacji instruktażowych na urządzenia mobilne dla osób z problemami w uczeniu się. W dalszej części seminarium, uczestnicy samodzielnie, z niewielką asystą instruktorek, stworzyli własne aplikacje. Powstało ich siedem, bardzo różnorodnych, od instrukcji zakładania uprzęży wspinaczkowej, do której twórcy podłożyli własny komentarz, nagrany w czasie szkolenia bezpośrednio w generatorze, poprzez trening lekowy, renowację drewnianych przedmiotów, aż po trening cierpliwości. Generator daje wielorakie możliwości!

Organizatorki serdecznie dziękują tym z Państwa, którzy skorzystali z ich zaproszenia i przekonali się, jak intuicyjny i użyteczny jest generator aplikacji. Jednocześnie już teraz zapraszają na konferencję oraz kolejne szkolenie w dniach 6-8 czerwca bieżącego roku. Szczegółowe informacje przekażemy Państwu w późniejszym terminie.

Wybrane zdjęcia z seminarium można obejrzeć na Facebooku:
https://www.facebook.com/CountMeIn2/posts/1320021528078649
lub Twitterze:
https://twitter.com/Count_Me_In_2/status/844961141063401472 


banerek_fb

Serdecznie zapraszamy na Seminarium EPALE „Nowe technologie w edukacji osób dorosłych”, promujące nowe sposoby uczenia się dorosłych w Europie. W ramach seminarium zostanie zaprezentowany nasz innowacyjny projekt „WEŹ I MNIE POD UWAGĘ!” (CMI2) www.cmi2.eu, wykorzystujący urządzenia mobilne do tworzenia prostych aplikacji instruktażowych.

Termin – 4 kwietnia 2017r., godz. 10,00
Miejsce – ul. Jana Pawła II 25, Warszawa

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/epale/node/33737

Serdecznie zapraszamy!


aplikacja

Międzynarodowy projekt „Weź i mnie pod uwagę!” (CMI2) przynosi kolejne efekty w postaci coraz większej ilości nowoczesnych, „szytych na miarę” rozwiązań. Nasz generator prostych aplikacji instruktażowych staje się coraz bardziej funkcjonalny i intuicyjny. Powstają także tłumaczenia partnerskich aplikacji na języki narodowe. Najnowszą aplikacją stworzoną przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” w języku polskim jest „Wykonanie książki”. Można się z nią zapoznać tutaj: https://www.cmi2.eu/pl/app_generator/app/54/ Aplikacja powstała w ścisłej współpracy z utworzonym przez Stowarzyszenie w grudniu 2004 roku Zakładem Introligatorsko-Drukarskim, który jest Zakładem Aktywności Zawodowej aktywizującym osoby niepełnosprawne. Zatrudnia on 40 osób niepełnosprawnych (w tym osoby niewidome i niedowidzące, osoby chorujące psychicznie oraz osoby z dysfunkcją ruchu), a także 16 pracowników kadry obsługowo-rehabilitacyjnej.

Aplikacja w pierwszym rzędzie przeznaczona jest dla pracowników tegoż zakładu, ale także dla pracowników innych zakładów introligatorsko-drukarskich, w tym dla osób dorosłych z niepełnosprawnością i trudnościami w uczeniu się. Użytkownik aplikacji będzie mógł samodzielnie wykonać i oprawić książkę (tzw. oprawa na spad), usprawnić motorykę małą, stać się bardziej samodzielny, nauczyć się konkretnego rzemiosła i zdobyć pożądane na rynku pracy niszowe umiejętności.

Już 16 marca, w siedzibie Teatru Grodzkiego, odbędzie się seminarium warsztatowe poświęcone generatorowi aplikacji, w czasie którego uczestnicy będą mogli samodzielnie stworzyć własną aplikację. Serdecznie zapraszamy do kontaktu i zapisów: jolanta@teatrgrodzki.pl lub magdalena@teatrgrodzki.pl


CMI2 e_shot 6 17_02_2017 PL

Partnerzy projektu „Weź i mnie pod uwagę” (CMI2) nieustannie ulepszają stworzony przez siebie generator prostych aplikacji instruktażowych dla osób z problemami w uczeniu się. Obecnie sześć krajów partnerskich pracuje także nad tłumaczeniami aplikacji oraz materiałów e-learningowych na języki narodowe.

Już w najbliższym czasie, w każdym z języków dostępnych będzie osiem aplikacji wybranych przez partnerów zgodnie z potrzebami ich instytucji i podopiecznych. Jedna z aplikacji wybranych przez Teatr Grodzki ułatwia na przykład osobom z niepełnosprawnościami poruszanie się autobusem (https://www.cmi2.eu/pl/app_generator/app/173/), podczas gdy inna jest symulacją rozmowy kwalifikacyjnej (https://www.cmi2.eu/pl/app_generator/app/175/)

Zachęcamy do zapoznania się z naszym kolejnym, już szóstym, zwięzłym newsletterem, w którym znajdują się dodatkowe informacje na temat projektu.

Przypominamy także, iż trwają zapisy na związane z projektem, bezpłatne seminarium warsztatowe, które odbędzie się 16. marca w siedzibie Teatru Grodzkiego. Uprzejmie prosimy o zgłoszenia na adres: magdalena@teatrgrodzki.pl lub jolanta@teatrgrodzki.pl 

 


 

 

CMI2_5th E-shot 5_PLW tym miłym dniu, w którym dzieci wstają rano z wypiekami na twarzy, szukając w bucikach mikołajkowych prezentów, ja również mam dla Państwa upominek – najnowszy zwięzły newsletter projektu „Weź i mnie pod uwagę!” (CMI2)  

Znajdą w nim Państwo między innymi informacje na temat naszych najnowszych aplikacji, które – mamy nadzieję – również dla Państwa okażą się przydatne. Na przykład, Teatr Grodzki pracuje obecnie nad aplikacją dotyczącą własnoręcznego tworzenia oraz oprawiania książki.

Już w przyszłym tygodniu partnerzy projektu CMI2 spotkają się w pięknym, przedświątecznym Wiedniu, gdzie będą dyskutować na temat kolejnych etapów projektu; w tym zbliżających się szkoleń i konferencji, na które Państwo również będą serdecznie zaproszeni!  

Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszym projekcie, gorąco zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Będziemy też wdzięczni za wszelkie informacje zwrotne!

Zapraszamy na naszą stronę:  https://www.cmi2.eu/pl/ oraz https://www.facebook.com/CountMeIn2/


 

TWOJA PAPIEROWA TORBA JEST GOTOWA!

 cmi2-torba

Sześciu partnerów projektu CMI2 – Weź i mnie pod uwagę, którzy nieustannie testują i ulepszają zbudowany przez siebie prototyp nowatorskiego generatora prostych aplikacji dla osób z trudnościami w uczeniu się, stworzyło już bank pierwszych siedmiu unikalnych aplikacji. Można się z nimi zapoznać tutaj: http://www.cmi2.eu/pl/apps/ Warto zajrzeć na tę stronę, by przekonać się, jak elastyczny jest generator i w jak niezwykłym stopniu można go wykorzystać do swoich potrzeb. Partnerzy polscy uznali na przykład, iż ich beneficjenci najbardziej skorzystają, jeśli instrukcjom towarzyszyć będą krótkie filmy instruktażowe: Making Paper Puppets. Partnerzy duńscy chcieli natomiast, aby ich podopieczni obsługujący kasę elektroniczną upewniali się, że wykonali wszystkie wymagane etapy każdego z zadań, zaznaczając pola wyboru: How to work the Cash Register. Partnerzy węgierscy, w swojej szczegółowej, przejrzyście opisanej i znakomicie zilustrowanej instrukcji wykonania papierowej torby (Paperbag), dodają natomiast swoim podopiecznym skrzydeł, pisząc: „Gratulacje! Twoja papierowa torba jest gotowa!”  

Prace nad kolejnymi aplikacjami są w toku! Już w niedalekiej przyszłości, zarejestrowani użytkownicy generatora będą także mogli w prosty sposób tworzyć własne „skrojone na miarę” aplikacje.


 

CMI2 e_shot 4 2_09_2016_pl

Po wakacjach, które partnerom projektu CMI2 upłynęły na wytężonej i bardzo owocnej pracy, zapraszam Państwa do zapoznania się z naszym, czwartym już, zwięzłym newsletterem.

Z pewnością będą Państwo pod wrażeniem tempa, w jakim rozwija się nasz projekt, a prototyp naszego produktu, generatora prostych aplikacji instruktażowych, wzbudzi Państwa zainteresowanie. Powstała już baza sześciu aplikacji dla osób z problemami w uczeniu się. Partnerzy projektu CMI2 pracują obecnie nad materiałami e-learningowymi dla trenerów (stanowiącymi uzupełnienie aplikacji) oraz nad kolejnymi propozycjami „mobilnych instrukcji” dla osób niepełnosprawnych.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o naszym projekcie, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Będziemy też bardzo wdzięczni za informacje zwrotne.

 


 

 
CMI2 e_shot 08_07_2016_polski

 

Pomimo słonecznego lata i sezonu urlopowego, nieprzerwanie trwają prace nad projektem „Weź i mnie pod uwagę!” (CMI2), w którym partnerzy z Polski (Teatr Grodzki), Danii (GAIA), Szwecji (Elderberry), Wielkiej Brytanii (eLearning Studios), Austrii (BEST) oraz Węgier (Symbiosis) wspólnie tworzą generator prostych aplikacji instruktażowych dla osób z trudnościami w uczeniu się.  

Pod koniec czerwca, w Coventry w Wielkiej Brytanii odbyło się już drugie, bardzo owocne spotkanie partnerów projektu. Obecnie najbardziej ożywione prace trwają nad rozbudową banku aplikacji (do końca sierpnia powstanie ich sześć), a także nad materiałami e-learningowymi stanowiącymi uzupełnienie tych aplikacji.

Teatr Grodzki oraz zespół projektu „Weź i mnie pod uwagę!” (CMI2) zapraszają do zapoznania się z naszym kolejnym zwięzłym newsletterem. Jeżeli chcieliby Państwo dowiedzieć się więcej o naszym projekcie, gorąco zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub e-mailowego. Będziemy też wdzięczni za wszelkie informacje zwrotne pod adresem: jolanta@teatrgrodzki.pl.

Czytaj więcej »


Krok milowy w projekcie WEŹ I MNIE POD UWAGĘ! Teatr Grodzki opracował i nagrał dwie wersje językowe filmu „Jak zrobić lalkę z papieru” („Making Paper Puppets”), który stanowi podstawę do wykonania prostej aplikacji instruktażowej dla osób z problemami w uczeniu się. Zarówno wersja angielska, jak i polska, opatrzone są napisami.

Wykonywanie papierowych lalek stanowi część naszych artystycznych warsztatów teatralnych i lalkarskich. Warsztaty te mogą również stanowić element szkolenia zawodowego, ponieważ tworząc papierowe lalki, beneficjenci uzyskują pożądane umiejętności manualne, pewność siebie, techniki radzenia sobie z problemami, co wspiera ich niezależność. Aplikacja może również być wykorzystywana przez partnerów projektowych Teatru Grodzkiego (np. projekt MEDART), jako element wymiany dobrych praktyk.

Robiąc papierowe lalki, uczestnicy warsztatów (osoby z różnorodnymi trudnościami w uczeniu się, powyżej 18 roku życia), osiągną praktykę i doświadczenie w tworzeniu lalek z papieru. W konsekwencji, będą umieli wykonywać je sprawnie, bez pomocy instruktora. Da im to większą pewność siebie, niezależność i samodzielność. Będą także mogli wykorzystać nowo nabyte umiejętności do tworzenia własnych dzieł czy prowadzenia swoich warsztatów w przedszkolach czy szkołach. Wartością dodaną wykonania lalki z papieru, przy pomocy prostej aplikacji szkoleniowej, stanie się zwiększenie umiejętności informatycznych uczestnika szkolenia, a co za tym idzie – jego większa atrakcyjność dla potencjalnych pracodawców. Warsztaty można będzie również zaadaptować dla dowolnej grupy wiekowej, w tym dzieci i osób starszych.

https://youtu.be/gbFYQTQ0NpU

 


CMI2 e_shot 2 18_02_2016

 


 

Weź i mnie pod uwagę (CMI2) (BIULETYN NO. 1 Grudzień 2015)

CMI2 Biuletyn 8_12_2015_polski

 

CMI2 e_shot 10_12_2015_polskiDrogi Czytelniku, !
Zapraszamy Cię do zapoznania się z naszym biuletynem Weź i mnie pod uwagę (Count Me In Too, CMI2). W biuletynie tym z przyjemnością przedstawimy Ci nasz projekt VET dla osób niepełnosprawnych prowadzony przez instytucje kulturalne oraz opowiemy Ci o tym, co udało nam się zrobić do tej pory!

Motywacją do stworzenia projektu było przekonanie, że wszyscy mieszkańcy Europy, a szczególnie ci, którzy znajdują się w niekorzystnym położeniu ze względu na niepełnosprawność czy indywidualne trudności w uczeniu się, powinni mieć równy dostęp do szkoleń i miejsc pracy.

Czytaj więcej >>

 


 

Czas realizacji: 01.09.2015 – 31.08.2017
Dofinansowanie: Unia Europejska, Program ERASMUS PLUS

Motywacją do stworzenia projektu WEŹ I MNIE POD UWAGĘ! (COUNT ME IN TOO!) było przekonanie, że wszyscy mieszkańcy Europy powinni mieć równy dostęp do szkoleń i miejsc pracy. W czasach kryzysu ekonomicznego, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebne są nowe metody lepszego wykorzystywania zasobów organizacji, rzeczowych i ludzkich, w tym osób znajdujących się w niekorzystnym położeniu ze względu na niepełnosprawność lub trudności w uczeniu się.

Od czasu, kiedy w 1993 roku sektor sztuki i kultury stał się niezależny dzięki Traktatowi z Maastricht, jego znaczenie i zasięg znacznie się zwiększyły. W kontekście europejskim z obszaru, który był trudny do sklasyfikowania, wyrósł na silnego i niezależnego członka rodziny; członka, którego zdanie jest szanowane. Poprzez promowanie wymiany, dialogu i wzajemnego zrozumienia sektor kultury i sztuki posiada obecnie silny wpływ na europejski poziom postępu, wzrost ekonomiczny i rozwój wykwalifikowanej siły roboczej. Ten nowy nacisk związany jest z przeniesieniem europejskiej siły roboczej do innych obszarów wraz z przekonaniem, jak wzrost i rozwój ekonomiczny można budować w społeczeństwie na kreatywnych i innowacyjnych gałęziach przemysłu. W tej perspektywie sektor kultury i sztuki stał się niezbędny do rozwoju nowych, kreatywnych i innowacyjnych obszarów wzrostu w Europie.

Projekt CMI2 jest potrzebny, ponieważ powstał z myślą o wzroście znaczenia sektora sztuki i kultury w gospodarce europejskiej i jest związany z włączeniem do niego ludzi znajdujących się w niekorzystnym położeniu ze względu na ich niepełnosprawność bądź trudności w uczeniu się. Współczesny europejski rynek pracy wymaga ciągłej aktualizacji wiedzy i umiejętności zawodowych, a według Unii Europejskiej uczenie się przez całe życie jest niezbędne. Z tego powodu niezwykle istotne stało się badanie i omawianie prób poprawy jakości szkoleń zawodowych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, takich jak osoby cierpiące na autyzm, ADHD, zespół Aspergera i inne z trudnościami w uczeniu się.

W kontekście sektora kultury i sztuki badanie wykazuje, że dostęp do uczestniczenia lub pracy w instytucjach kulturalnych jest nierówny. Equality Challenge Unit z Wielkiej Brytanii twierdzi, że: „Uczniom «odbiegającym od normy» trudniej jest znaleźć staż w sektorze kultury i sztuki”. Staże i szkolenia zawodowe w tym sektorze uznawane są za istotne sposoby zdobywania doświadczenia w różnych dziedzinach i odgrywają zasadniczą rolę w procesie zatrudnienia.

Zapewnianie szkoleń zawodowych grupom zagrożonym wykluczeniem społecznym, poprzez sektor kultury i sztuki, jest obszarem niezbadanym w pełni w każdym kraju UE. W oparciu o analizę potrzeb i doświadczeń z poprzednich projektów i badań partnerzy COUNT ME IN TOO! chcą opracować te praktyki i na nowo zdefiniować edukację tych konkretnych grup, aby znaleźć im miejsce w świecie pracy. Ma to zastosowanie we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Celem projektu jest opracowanie bardzo prostego narzędzia do tworzenia aplikacji, które umożliwi menedżerom, kierownikom, trenerom pracy i szkoleniowcom tworzenie prostych „aplikacji instruktażowych” dających pracownikom i stażystom z trudnościami w uczeniu się większą niezależność w pracy.

Narzędziu towarzyszyć będzie film instruktażowy i podręcznik.

Aplikacje będą pomagać osobom z trudnościami w uczeniu się i osobom niepełnosprawnym w wykonywaniu zadań związanych z pracą:

Wyjście do pracy – higiena i odpowiedni ubiór
Podstawy komunikacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem
Instrukcje stanowiska pracy np. obsługa zmywarki
Prace ręczne – tworzenie ozdób, dekoracji i elementów inscenizacji
Kompetencje społeczne, witanie gości czy klientów

Organizacje partnerskie z Wielkiej Brytanii, Szwecji, Austrii, Węgier i Polski przeprowadzą testy i opracują wskazówki dotyczące stosowania aplikacji w miejscu pracy.

Poprzez połączenie nowo zaprojektowanego narzędzia tworzenia aplikacji z już istniejącymi kursami zawodowymi oraz materiałami e-szkoleniowymi zwiększy się przydatność i dostępność szkoleń zawodowych w wielu kolejnych krajach UE. Materiały szkoleniowe oraz narzędzie tworzenia aplikacji będą dostępne w języku angielskim, polskim, duńskim, szwedzkim, węgierskim i niemieckim.

Rezultaty projektu:

  1. Generator aplikacji szkoleniowych na telefon czy komputer pozwalający instruktorom kursów zawodowych i pracodawcom na tworzenie prostych aplikacji instruktażowych dla osób niepełnosprawnych oraz z trudnościami w uczeniu się.
  2. Generator zostanie wykorzystany do stworzenia min. 8 aplikacji instruktażowych z zakresu higieny pracy, komunikacji, instrukcji stanowiskowych czy kompetencji społecznych.
  3. Zestaw informacji szkoleniowych i film instruktażowy wyjaśniające działanie generatora aplikacji.
  4. Pogłębiona analiza potrzeb i omówienie dobrych praktyk wraz z przykładami i tłumaczeniami na język angielski, niemiecki, duński, szwedzki, polski i węgierski.
  5. Publikacja z przykładami innowacyjnych metodologii.
  6. Adaptacja informatycznego kursu szkoleniowego z modułami na temat korzystania z generatora aplikacji.
  7. Współpraca pomiędzy sektorami edukacji, pracy oraz kultury i sztuki.
  8. Platforma internetowa dobrych praktyk.

 


 

Wróć do poprzedniej strony