Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Teatralne poszukiwania w Bielsku-Białej

Projekt: Teatralne poszukiwania w Bielsku-Białej

Czas realizacji: od 01.03.2013 do 31.08.2013

Dofinansowanie: Gmina Bielsko-Biała

Projekt zmierza do rozwoju życia teatralnego w obszarze grup amatorskich działających w szkołach na terenie miasta oraz wzmocnienia działań integracyjnych w wymiarze wychowawczym, ukierunkowanym na młodzież z wykorzystaniem metod teatralnych.

W ramach projektu odbędą się:
1. Zajęcia warsztatowe dla 4 grup osób niepełnosprawnych,
2. Instruktaż i pomoc merytoryczna dla grup teatralnych działających w szkołach,
3. Zorganizowanie i przeprowadzenie II Przeglądu Twórczości Młodzieżowych Grup Teatralnych – WENA, którego uczestnikami będą szkolne grupy teatralne. Pięć najlepszych zespołów otrzyma nagrodę pieniężną i wystąpi na Beskidzkim Święcie Małych i Dużych,
4. Wydanie publikacji pokazującej bieżące działania szkolnych grup teatralnych. W publikacji zostaną umieszczone zdjęcia wraz z opisem działań poszczególnych zespołów. Powstanie również film, który wraz z publikacją zostanie zamieszczony na stronie internetowej projektu.

W związku z powyższym prosimy opiekunów szkolnych grup teatralnych działających na terenie Bielska-Białej o kontakt w celu zgłoszenia grupy. Informacje prosimy przesyłać na adres: biuro@teatrgrodzki.pl. Kontakt telefoniczny z Panią Ludwiną Dębiec pod numerami: 33 497 56 55, 695 830 114

Wróć do poprzedniej strony