Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Grey matters (Seniorzy są ważni)

 

Projekt: Grey matters (Seniorzy są ważni)
Czas realizacji: 08.2013-07.2015
Dofinansowanie: Komisja Europejska, Projekty Partnerskie Grundtviga

unia eu pl

W ramach projektu Grey matters od października 2013 do czerwca 2015 działała integracyjna grupa Teatr Grodzki Junior prowadzona przez Marię Schejbal we współpracy z Ludwiną Dębiec. Zespół tworzy szesnaście osób, w tym siedem w wieku powyżej 55 roku życia. Są w nim między innymi osoby niesłyszące i z niepełnosprawnością intelektualną. Grupa istnieje nieprzerwanie od 2003 roku pod opieką stowarzyszenia Teatr Grodzki, choć jej skład i liczebność zmieniały się na przestrzeni lat.

W ciągu dwóch sezonów teatralnej pracy grupa przygotowała dwa widowiska lalkowe, które zostały kilkakrotnie pokazane publiczności w Polsce i za granicą. Głównym celem zajęć prowadzonych cyklicznie, jeden raz w tygodniu, było rozwijanie artystycznych pasji i talentów uczestników, motywowanie ich do samodzielnej aktywności twórczej i zespołowego działania oraz integracja międzypokoleniowa.

 

[accordion  scroll=true autoclose=true clicktoclose=true]

 

FOTOGALERIA PROJEKTU

 [/accordion]

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” wzięło udział w projekcie „Grey matters” jako organizacja partnerska. Inicjatywę koordynuje acta Community Theatre z Bristolu (Wielka Brytania), a uczestniczą w niej również: Rotterdam Wijktheater z Rotterdamu (Holandia), Expedition Metropolis z Berlina (Niemcy), Sering (Belgia) i Devadlo bez Domovo (Słowacja).

Projekt miał charakter międzynarodowego przedsięwzięcia kulturalnego, które służył wzmocnieniu amatorskiego ruchu teatralnego angażującego osoby starsze i niepełnosprawne.  

Najważniejsze działania projektu to:

  • cykl warsztatów teatralnych w czterech krajach zakończony prezentacjami stworzonych widowisk,
  • udział grup warsztatowych w festiwalu teatru wspólnotowego w Berlinie (czerwiec 2014),
  • cykl spotkań i wizyt roboczych poświęconych interaktywnej wymianie doświadczeń i metod pracy pomiędzy organizacjami partnerskimi.

Dzięki udziałowi w tej inicjatywie w ciągu dwóch lat 24 osoby ze Stowarzyszenia „Teatr Grodzki” mogły wyjechać do placówek teatralnych w krajach partnerskich – 16 beneficjentów (osoby starsze i niepełnosprawne), które zaprezenentowały spektakle w krajach partnerskich oraz 8 trenerów związanych z edukacją teatralną osób starszych i niepełnosprawnych.

Projekty Partnerskie Grundtviga

Jeżeli chcesz wymienić się metodami nauczania dorosłych z kadrą innych krajów i odwiedzić razem z Twoimi słuchaczami/uczestnikami zajęć zagraniczne placówki, warto wziąć udział w tzw. małych projektach wymiany czyli projektach partnerskich Grundtviga.  Można uzyskać dofinansowanie od Unii Europejskiej (program Uczenie się przez całe życie) na maksymalnie 24 wyjazdy w ciagu 2 lat trwania projektu.

Jak można zdobyć dofinansowanie, co warto wiedzieć? W projekcie partnerskim Grundtviga muszą wziąć udział minimum 3 organizacje z 3 europejskich krajów. Każda uczestnicząca organizacja składa własny wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji w swoim kraju, ale wcześniej partnerzy ustalają wspólną treść wniosku; pobiera się go ze strony internetowej Narodowej Agencji. W porównaniu do wielu programów dofinansowanych ze środków unijnych, formularz wniosku jest prosty do wypełnienia (składa się go w języku angielskim).

Więcej informacji na temat projektów partnerskich Grundtviga można uzyskać na stronie Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”, Program GRUNDTVIG – www.grundtvig.org.pl


WIĘCEJ INFORMACJI O PROJEKCIE GREY MATTERS

EST_logo_def artes acta
divadlo_bez_domova_logo sering_logo ex_metro

 

Wróć do poprzedniej strony