Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Projekt „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”

Projekt „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego” realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Priorytet VI POKL.

Projekt partnerski, ponadnarodowy,
realizowany w terminie 02.06.2014r. – 30.06.2015r.

Cel projektu: Wzrost potencjału społeczno-zawodowego do podjęcia zatrudnienia 40 osób bezrobotnych i nieaktywnych zawodowo (mieszkańców województwa śląskiego), w oparciu o zaadaptowaną metodę poradnictwa socjodynamicznego.

Metoda doradztwa socjodynamicznego jest praktycznie nieznana szerzej w Polsce. Nieliczne opracowania polskojęzyczne (m.in. wydawnictwa Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Ustawicznej i Zawodowej) wskazują na rozwiązania, zaproponowane przez Vance`a Peave`go jako istotę nowożytnego podejścia w poradnictwie zawodowym. Metoda ta jest bardzo popularna w krajach skandynawskich i znajduje się na jednym z centralnych miejsc w programach kształcenia ich doradców zawodowych. Prezentowany projekt wychodzi naprzeciw zidentyfikowanym potrzebom doradców, poprzez:

  • przygotowanie autorskiego programu szkoleń dla doradców, opracowanego przez fińskiego partnera,
  • przeprowadzenie szkoleń przez trenerów, którzy kształcą w ramach opisywanej metody doradców w całej Europie od kilkunastu lat,
  • przetłumaczenie na język polski książki Peavego nt. poradnictwa socjodynamicznego.

Więcej informacji na stronie projektu:
www.poradnictwo-socjodynamiczne.pl

Wróć do poprzedniej strony