GoldenLine GoldenLine
Menu

Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Teatr Grodzki

Projekt „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego”

Projekt „Nowa perspektywa doradztwa zawodowego” realizowany jest w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Priorytet VI POKL.

Związek Powiatów Polskich objął Patronat Honorowy nad projektem „Koalicja na rzecz usług asystenckich”

zpp

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ARTES WE FLORENCJI (WŁOCHY) 14-15 LISTOPADA 2014

Save the Date-July14-webZapraszamy do udziału w konferencji organizowanej pod hasłem „SZTUKA WSPIERAJĄCA EDUKACJĘ I SPOŁECZNĄ INTEGRACJĘ”. Jej celem jest prezentacja ciekawych metod pracy przez międzynarodową społeczność edukatorów wykorzystujących różnorodne dyscypliny artystyczne do realizacji celów społecznych. W ramach konferencji będą również prowadzone warsztaty służące wymianie doświadczeń i refleksji nad rolą sztuki w edukacji.

Projekt partnerski pn. „MŁODZI KREATYWNI AKTYWNI”

Od 1 lipca 2014r. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” (Lider) i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej (Partner) rozpoczęły realizację projektu partnerskiego „Młodzi Kreatywni Aktywni”.

Projekt skierowany jest do młodzieży usamodzielniającej się, opuszczającej w 2014r. placówki opiekuńczo-wychowawcze lub rodziny zastępcze. Głównym założeniem projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej osób usamodzielniających się na terenie gminy Bielsko-Biała.

Relacja z XII Beskidzkiego Święta Małych i Dużych

Zgodnie z wieloletnią tradycją przegląd teatralny prowadził Jan Chmiel  wiceprezes Stowarzyszenia BSA Teatr Grodzki. Pomagał mu w pełnieniu tej roli Piotr Kostuchowski Wzorem lat ubiegłych Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki zorganizowało już po raz dwunasty Beskidzkie Święto Małych i Dużych. Tradycyjnie impreza odbyła się w sali widowiskowej „Domu Żołnierza” – Klubu 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego. Tegoroczna edycja obejmowała prezentacje spektakli grup teatralnych i wystawę fotograficzną. Przedstawienia, to owoc realizacji trzech projektów:

„Przygotowywanie wniosku o dotację do lokalnego konkursu grantowego”

Inkubator Trzeciego Sektora -logo

ZAPROSZENIE

 Inkubator Trzeciego Sektora w Bielsku-Białej
serdecznie zaprasza na szkolenie nt.

„Przygotowywanie wniosku o dotację do lokalnego konkursu grantowego”

 Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli organizacji pozarządowych – członków, wolontariuszy oraz pracowników.

 Szkolenie odbędzie się w dn. 22 lipca 2014 r. w godzinach od 09:00 do 18:00.

Przedstawiciele Centrum Asystentury Społecznej wzięli udział w konsultacyjno – informacyjnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych

26 czerwca 2014 r.  przedstawiciele Centrum Asystentury Społecznej wzięli udział w konsultacyjno – informacyjnym posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Osób Niepełnosprawnych poświęconemu możliwości rozszerzania lokalnych programów wsparcia osób z niepełnosprawnością o usługi asystenckie.Podczas spotkania poruszone zostały następujące kwestie:

  1. Organizacja lokalnego Centrum Asystentury Społecznej (profil Asystenta Osoby Niepełnosprawnej, rekrutacja AON, zakres usług, struktura zarządzania CAS, obsługa klientów itd.).
  2. Potencjalne źródła finansowania działalności CAS.

Poniżej link do transmisji z obrad:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/transmisje_arch.xsp#900D6DD6B1FC1476C1257CEF0031892C

Prezentacja Centrum Asystentury Społecznej na międzynarodowej konferencji w Niemczech.

Przedstawiciele Centrum Asystentury Społecznej zostali zaproszeni do zaprezentowania realizowanych usług asystenckich na międzynarodowej konferencji, organizowanej przez The International Short Break Association(ISBA) we wrześniu br. w Niemczech. Udział w konferencji jest efektem wizyty studyjnej w Danii w 2013r., w trakcie której duńscy partnerzy zainteresowali się naszymi rozwiązaniami w obszarze usług wspierających klientów z niepełnosprawnością.

Poniżej link do informacji o konferencji:
http://isba.me/index.php?id=61