Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Sceniczna wersja „Trojanek” – próby

Praca nad „Trojankami” w dniach 11, 12 i 14 marca 2024 zakończyła etap tworzenia lalek i elementów scenografii potrzebnych do inscenizacji prologu i sceny finałowej widowiska, za które odpowiada Teatr Grodzki w międzynarodowej produkcji. Członkowie grupy doprowadzili do końca konstruowanie form plastycznych obrazujących Trojan i Greków.
Natomiast dzięki pomocy kadry Warsztatu Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny!” powstała postać Posejdona namalowana na folii malarskiej przez Katarzynę Gwiżdż, a figura konia trojańskiego zyskała ostateczny kształt w pracowni krawieckiej prowadzonej przez Katarzynę Wronę.

Opisane działania są częścią projektu „D.I.V.A” współfinansowanego przez Program Kreatywna Europa Unii Europejskiej: http://www.teatrgrodzki.pl/projekty/diva-roznorodnosc-integracja-i-dostepnosc-w-sztuce/

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony