Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Gotowanie i umiejętności społeczne

Podręczniki międzynarodowego projektu SUVOT z kursem gotowania dla osób z trudnościami w nauce oraz treningiem umiejętności społecznych poprzez ćwiczenia teatralne…

Czytaj więcej

Droga – Rozwijanie umiejętności społecznych poprzez...

W nowej publikacji Marii Schejbal prezentujemy pomysły dotyczące pracy z grupą w dziedzinie kompetencji społecznych, które są niezbędne do podejmowania…

Czytaj więcej

Edukator (2012 – 2013) – magazyn

Magazyn wydawany w ramach projektu EDUKATOR poświęcony  kształceniu ustawicznemu osób niepełnosprawnych. Informacje o przyjaznych placówkach oraz dobrych rozwiązaniach technicznych, prawnych…

Czytaj więcej

Sztuka-Edukacja-Terapia. Poradnik kształcenia umiejętnośc...

Poradnik dla osób pracujących z grupami potrzebującymi wsparcia. Nowe pomysły służące rozwijaniu umiejętności społecznych i włączeniu w życie społeczne poprzez…

Czytaj więcej

Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych. Przydatne ...

Publikacja składa się z dwóch części: w pierwszej „Przydatne informacje” zamieszczono artykuły specjalistów – naukowców zajmujących się badaniem obszarów związanych…

Czytaj więcej

Sztuka wehikułem edukacji

Materiał do publikacji zgromadzono podczas pilotażowych warsztatów artystyczno-edukacyjnych  zrealizowanych w czterech krajach (Czechy, Niemcy, Litwa i Polska) w czasie realizacji…

Czytaj więcej

Osoba niepełnosprawna na otwartym rynku pracy

Książka skupia się przede wszystkim na konkretnych możliwościach zatrudnienia osób niepełnosprawnych, takich jak prowadzenie własnej działalności gospodarczej, telepraca.

Czytaj więcej

Osoba niepełnosprawna wchodzi na otwarty rynek pracy

Zawiera szereg praktycznych wskazówek dotyczących szans i zagrożeń w znalezieniu pracy, cenne informacje na temat przygotowania dokumentów aplikacyjnych i negocjacji…

Czytaj więcej

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.