Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Osoba niepełnosprawna wchodzi na otwarty rynek pracy

Autor: Barbara Górka
Nazwa projektu: Punkt poradnictwa zawodowego dla osób niepełnosprawnych
Data wydania: 2006
Nakład: 1000 egz. egz.
ISBN: 83-916601-4-1
Źródło finansowania: Unia Europejska w ramach EFS/ European Union
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Zawiera szereg praktycznych wskazówek dotyczących szans i zagrożeń w znalezieniu pracy, cenne informacje na temat przygotowania dokumentów aplikacyjnych i negocjacji z pracodawcą oraz wiele informacji związanych z dostępnymi ofertami pracy. Dostępny jest również poradnik w wersji audio. Opis: Wstęp Opis: Rozdział 1 Opis: Rozdział 2 Opis: Rozdział 3 Opis: Rozdział 4 Opis: Rozdział 5 Opis: Rozdział 6 Opis: Rozdział 7 Opis: Rozdział 8 Opis: Rozdział 9 Opis: Informacje dodatkowe

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.