Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Sztuka wehikułem edukacji

Autor: Agnieszka Ginko-Humphries
Nazwa projektu: Sztuka wehikułem edukacji. Wokół potrzeb grup defaworyzowanych/Cultural vehicles in education
Data wydania: 2009
Nakład: 500 egz. pl, 500 lt, 500 cz, 500 de, 500 fr, 500 en egz.
ISBN: 978-83- 926612-1-4
Źródło finansowania: Unia Europejska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Edukacji Narodowej/ European Commission
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Materiał do publikacji zgromadzono podczas pilotażowych warsztatów artystyczno-edukacyjnych  zrealizowanych w czterech krajach (Czechy, Niemcy, Litwa i Polska) w czasie realizacji projektu „Sztuka wehikułem edukacji”. Książka stanowi praktyczny materiał dydaktyczny dla nauczycieli i trenerów. Zawiera scenariusze zajęć artystycznych i edukacyjnych, pokazujące jak można wykorzystać kulturę w edukacji. Opisane metody, techniki, ćwiczenia mogą być wykorzystywane jako gotowe moduły zajęciowe, a zarazem jako pomysły inspirujące do własnych eksperymentów i poszukiwań. Cykl filmów dokumentalnych będących relacją z projektu. „Sztuka wehikułem edukacji” – autorski projekt Teatru Grodzkiego – znalazł się na liście nagrodzonych projektów w europejskim programie grantowym Grundtvig 2007 (Multilateral Projects, Lifelong Learning Program). Wśród 62 wyróżnionych wniosków nadesłanych z całej Europy były tylko 2 projekty polskie. Przedsięwzięcie ma charakter pilotażowy i dotyczy zbadania relacji pomiędzy działaniami twórczymi, a procesem edukacji w odniesieniu do środowisk niechętnych podejmowaniu nowych wyzwań edukacyjnych (m.in. osoby starsze i niepełnosprawne, grupy zagrożone społecznym wykluczeniem)

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.