Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych. Przydatne informacje/Dobre praktyki

Autor: Edited by Piotr Kostuchowski
Nazwa projektu: Edukator
Data wydania: 2012
Nakład: 500 egz. egz.
ISBN: 978-83-92-6612-9-0
Źródło finansowania: European Social Fund
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Publikacja składa się z dwóch części: w pierwszej „Przydatne informacje” zamieszczono artykuły specjalistów – naukowców zajmujących się badaniem obszarów związanych z niepełnosprawnością, w drugiej „Dobre praktyki” porady praktyków pracujących z osobami z niepełnosprawnością. Publikacja zawiera wiedzę teoretyczną i przykłady dobrych praktyk. Publikacja powstała w ramach projektu pn. „Edukator-promocja kształcenia ustawicznego osób niepełnosprawnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.