Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Graj w kolory

Autor: Lucyna Chmiel, Irena Frydel
Nazwa projektu: "Wspólna przestrzeń - Program Phare 2002 " Wzmocnienie polityki antydyskryminacyjnej"/ Common space
Data wydania: 2005
Nakład: 1000 egz. egz.
ISBN: 83-916601-3-3
Źródło finansowania: Unia Europejska, Województwo Śląskie/ European Union, Silesian Government
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Scenariusze zajęć zintegrowanych dla klas I-III szkoły podstawowej podejmują tematykę tolerancji, akceptacji dla odmiennej narodowości, religii, przekonań oraz przeciwdziałania wszelkim przejawom dyskryminacji.

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.