Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Manufaktura artystyczna, fabryka sukna

Autor: Renata Morawska
Nazwa projektu: Inwentaryzacja obiektów Zespołu Fabryki Sukna w Bielsku-Białej wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków
Data wydania: 2007
Nakład: 500 egz. egz.
ISBN: 978-83-916601-8-8
Źródło finansowania: Samorząd Województwa Śląskiego / Silesian Government
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Publikacje zawiera informacje zebrane na temat zespołu budynków poprzemysłowych przy ul.Sempołowskiej 13 gdzie obecnie ma siedzibę Stowarzyszenie Teatr Grodzki. Publikacja podzielona została na trzy części tj. część historyczną, teraźniejszość i wizualizację przyszłości funkcji obiektu. Publikację wydano w nakładzie 500 egz. Wydawnictwo jest doskonałym materiałem promocyjnym projektu oraz obiektu, który w przyszłości ma służyć społeczności lokalnej jako centrum działań twórczych. „2004 W murach dawnej fabryki (przy obecnej ul. Sempołowskiej 13) Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki uruchamia Warsztaty Terapii Zawodowej oraz Zakład Aktywności Zawodowej dla osób niepełnosprawnych. Równocześnie budynek przy Sempołowskiej przejmuje funkcje głównej siedziby Stowarzyszenia. Bialska fabryka przy ulicy Sempołowskiej przeszła typową drogę rozwoju, służąc wielu ludziom i spełniając różnorodne funkcje, wielokrotnie zmieniała właścicieli i sposób użytkowania. Przetrwała wiele lat, dopasowując się do zmiennych warunków, co pozwala wierzyć, że jej mury nadal będą niemymi świadkami ludzkiej pomysłowości, pracy i dążenia do nieustannego tworzenia rzeczy nowych, zachowując ciągłość z epokami dawno już minionymi.”

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.