Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

MEDART

Autor: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr GrodzkiBielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
Nazwa projektu: MEDART – Methods of Education for Disadvantaged Adults Rooted in Theatre
Data wydania: 2017
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

 

Publikacja powstała w ramach projektu „MEDART – Teatralne metody edukacyjne w pracy z osobami dorosłymi z grup defaworyzowanych” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (http://www.teatrgrodzki.pl/projekty/medart-teatralne-metody-edukacyjne-w-pracy-z-osobami-doroslymi-z-grup-defaworyzowanych/)
Wydawnictwo ma charakter praktycznego podręcznika adresowanego w pierwszym rzędzie do nauczycieli i edukatorów pracujących z osobami dorosłymi potrzebującymi wsparcia. Zawiera szczegółowe opisy metod teatralnych i parateatralnych pomocnych w realizacji programów edukacyjnych kształtujących kompetencje kluczowe dla rozwoju osobistego i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie.

Zobacz publikację »

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.