Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Paszport do edukacji (2010-2011) – magazyn

Autor: Redakcja numeru: Piotr Kostuchowski, Katarzyna Szymik, Ludwina Dębiec, Maria Schejbal
Nazwa projektu: Paszport do edukacji
Data wydania: 2010
Nakład: 600 egz. egz.
Źródło finansowania: Unia Europejska w ramach EFS
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Magazyn wydawany w ramach projektu 'Paszport do edukacji’ poświęcony zajęciom edukacyjnym prowadzonym w pięciu szkołach przez Stowarzyszenie Teatr Grodzki – wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój osobisty.

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.