Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Paszport do edukacji

Autor: Justyna Kostuchowska
Nazwa projektu: Paszport do edukacji/Passport to Education
Data wydania: 2011
Nakład: 2000 copies egz.
ISBN: 978-83-926612-8-3
Źródło finansowania: Europejski Fubdusz Społeczny/European Social Fund
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Publikacja zawiera opracowanie materiałów metodycznych dla nauczycieli wypracowanych w czasie prowadzenia zajęć projektu „Paszport do edukacji”, opis efektów działań, prezentacja grup, opis metod prowadzenia zajęć. Do publikacji dodane zostały płyty CD z materiałami wypracowanymi przez poszczególne grup podczas realizacji projektu. Dodatkowo załączono przygotowane przez szkoły programy Środki rozwoju kompetencji kluczowych wśród uczniów naszej szkoły”.

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.