Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Scenariusz czyli jak opowiadać historie w teatrze

Autor: Maria Schejbal, Red. Lucyna Kozień
Nazwa projektu: Scenariusz teatralny - publikacja, szkolenia, portal internetowy/ Scenarios - portal and publication
Data wydania: 2006
Nakład: 1000 egz. egz.
ISBN: 83-916601-5-X
Źródło finansowania: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Polish Ministry of Culture and Heritage
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Treść publikacji obejmuje trzy części. Rozdział pierwszy: Ćwiczenia i zabawy teatralne – historie improwizowane zawiera kilka pomysłów na przeprowadzenie jednorazowych zajęć warsztatowych poświęconych budowaniu opowieści teatralnej poprzez wspólną zabawę. Część druga pod hasłem: Adaptacje, kompilacje, eksperymenty – historie inspirowane skupiona jest na omówieniu różnych sposobów wykorzystywania tekstów literackich i dostosowywania ich do potrzeb grupy warsztatowej, a także budowania działań scenicznych wokół wybranego problemu, bohatera czy sytuacji. Fragmenty scenariuszy zestawione są z fragmentami tekstów źródłowych, które stały się punktem wyjścia do pracy nad nową teatralną formą. Rozdział trzeci: Scenariusze zrealizowane – historie prawdziwe zawiera wybrane „partytury” widowisk przygotowanych i wystawionych przez instruktorów Teatru Grodzkiego z bardzo różnymi grupami uczestników – dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, przewlekle chorymi i w podeszłym wieku.

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.