Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Słowo i działanie. Bibliodrama w dialogu międzykulturowym

Autor: Edited by Maria Schejbal
Nazwa projektu: BASICS
Data wydania: 2013
ISBN: 978-83-936320-2-2
Źródło finansowania: Komisja Europejska/European Commission, Lifelong Learning Programme
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Książka podsumowuje efekty dwuletniego projektu BASICS Stowarzyszenia na rzecz dialogu pomiędzy różnymi religiami i tradycjami poprzez wspólne działania organizacji z krajów reprezentujących różne tradycje religijne: chrześcijaństwo, judaizm i islam. Publikacja książkowa będzie zawierać szczegółowe opisy wybranych scenariuszy zajęciowych zrealizowanych w poszczególnych krajach partnerskich oraz eseje na temat problematyki międzykulturowości i dialogu międzyreligijnego. Książka wydana w nakładzie 3.000 egzemplarzy: po polsku, angielsku, węgiersku, islandzku i turecku. Ilustracje opisów wybranych technik i metod pracy warsztatowej znajdują się w materiale filmowym (DVD), wraz z wypowiedziami uczestników warsztatów pilotażowych ze wszystkich krajów partnerskich.

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.