Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Stop uzależnieniom. Pakiet edukacyjny

Autor: Agnieszka Ginko-Humphries
Nazwa projektu: W poszukiwaniu rozwiązań/ Looking for solutions
Data wydania: 2007
Nakład: 1000 egz.
ISBN: 978-83-926612-0-7
Źródło finansowania: Unia Europejska, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego/ European Union and Ministry of Culture and Heritage
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Publikacja składa się z materiału filmowego i scenariuszy lekcji dla szkół podstawowych i gimnazjów. Scenariusze zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży zawierają zarówno tematy do dyskusji (mechanizmy i skutki uzależnień), jak również ćwiczenia psychoedukacyjne promujące zdrowy, aktywny i twórczy styl życia. Materiał filmowy – zapis przedstawień grup Teatru Grodzkiego zrealizowany przez Krzysztofa Tusiewicza – stanowi wprowadzenie do poruszanych zagadnień. Publikacja „STOP UZALEŻNIENIOM” jest rekomendowana przez Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli. Recenzent, Pani Maria Kulesz, konsultant j. polskiego i i wiedzy o kulturze RODN „WOM” w Bielsku-Białej pisze min.:„Przedstawione w publikacji scenariusze zajęć z dziećmi i młodzieżą prezentują różne, bardzo ciekawe formy i metody pracy wychowawczej, które można w całości realizować na wybranych zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Ważną cechą tej publikacji jest to, że ma ona charakter poradnika metodycznego wpisującego się treściami w program profilaktyki w szkole.”

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.