Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

T&D Stories

Autor: Umberto Margiotta, Isabella Belcari, Cinzia Laurelli (FNCC, Włochy), Bernadette Meagher, Philip Penny (IADT, Irlandia), Maria Schejbal, Jolanta Kajmowicz-Sopicka (TEATR GRODZKI, Polska), Zane Brikovska, Guðný Sigríður Ólafsdóttir, Vala Hoskuldsdottir, Eva Run Snorradottir (ASTOFAN, Islandia), Łukasz Putyra, Olga Głuc (EST, Polska).
Nazwa projektu: „T&D Stories – Theatre and Digital Storytelling for Teaching and Training Development” nr projektu 2015-1-PL01-KA204-016976
Data wydania: 2017
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Publikacja powstała w ramach projektu „T&D Stories – Historie teatralne i multimedialne w kształceniu i szkoleniach” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej (http://artescommunity.eu/storytelling/).

Jest to praktyczny podręcznik dla nauczycieli i edukatorów pracujących z osobami dorosłymi, które mają problemy z komunikacją werbalną i z odnalezieniem swojego miejsca w lokalnej społeczności. Wydawnictwo zawiera szczegółowe opisy metod tworzenia opowieści teatralnych i multimedialnych jako narzędzi edukacji i społecznej integracji oraz scenariusze zajęć przedstawiających proces warsztatowy możliwy do realizacji z różnymi grupami uczestników.

Publikacja jest dostępna w czterech językach: polskim, angielskim, włoskim i islandzkim.

T&Dstories >>

This publication was prepared as a part of the “T&D Stories – Theatre and Digital Storytelling for Teaching and Training Development” project with financing from the European Commission. It is a detailed overview of the methodology focused on communication skills and worked out to support adult educators working with the disadvantaged groups. In particular, eight learning paths – lesson scenarios present in a nutshell some best practices in theatre and digital storytelling which were piloted in Poland, Italy and Iceland.
The publication is available in four languages: Polish, English, Icelandic and Italian.  

 

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.