Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

STWÓRZ LALKĘ – STWÓRZ SIEBIE. Wielojęzyczne e-Kompendium

Autor: Maria Schejbal, Jolanta Kajmowicz-Sopicka (TEATR GRODZKI, Polska), Angela Smith, Neil Packham (CITIZENS THEATRE, Szkocja), Dario Ferrante, Alberto Biondo (CSC DANILO DOLCI, Włochy), Lora Yoncheva (K&C, Bułgaria), Rolanda Sliaziene, Arune Taunyte (BABILONAS, Litwa). Opracowanie graficzne i edycja: Centro per lo Sviluppo Creativo Danilo Dolci, Palermo, Włochy
Nazwa projektu: „Stwórz lalkę - stwórz siebie. Teatr dla integracji społecznej” (CC), numer projektu: 2017-1-PL01-KA204-038462
Data wydania: 2019
Źródło finansowania: Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Publikacja zawiera prezentację doświadczeń i wiedzy zdobytych przez kadrę trenerską wszystkich organizacji partnerskich podczas realizacji warsztatów pilotażowych. Jest to zapis procesów, w których uczestniczyli wspólnie instruktorzy i warsztatowicze. Zajęcia były dokumentowane i poddane ewaluacji przez wszystkie strony zaangażowane w to doświadczenie. Dzięki zgromadzonym w ten sposób materiałom, z przeprowadzonych działań i zastosowanych technik wybrano te, które najlepiej sprawdziły się jako mechanizmy motywacyjne i aktywizujące. Zostały one następnie szczegółowo opisane, tak by adresaci kompendium mieli możliwość wyboru spośród wielu przykładów wdrażania metodyki, najbardziej odpowiednich do pracy z konkretną grupą dorosłych uczestników.

Publikacja powstała w ramach projektu „Stwórz lalkę – stwórz siebie. Teatr dla integracji społecznej” przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Dostępna jest w ośmiu wersjach językowych: angielskiej, polskiej, niemieckiej, litewskiej, hiszpańskiej, bułgarskiej, francuskiej i włoskiej

www.ccproject.art

Kompendium Stwórz Lalkę – Stwórz Siebie »

 

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.