Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

TEATR – SZKOŁA – ŻYCIE Teatr jako metodyka wspomagająca w szkoleniach zawodowych

Autor: Piotr Kostuchowski
Nazwa projektu: W publikacji wykorzystano materiały stworzone w ramach projektu „THEATRE” (Theatre as em-powerment methodology for IVET – Teatr jako metodyka wspomagająca w szkoleniach zawodo-wych).
Data wydania: 2015
Źródło finansowania: Książka przygotowana i wydana dzięki wsparciu finansowemu Komisji Europejskiej (program Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji) w ramach projektu „THEATRE” (Theatre as empowerment methodology for IVET – Teatr jako metodyka wspomagająca w szkoleniach zawodowych). Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko jej autora i Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną. Publikacja została również dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „Teatr łączy pokolenia”.
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Metoda pedagogiczna inna niż tradycyjne została stworzona dzięki współpracy organizacji szkoleniowej Centro Studi Don Calabria – Cita del Ragazzo ze Stowarzyszeniem „Cosquillas The-atre”. Nazwa partnera, którą można przetłumaczyć jako „Teatr Łaskotania” zapowiada wykorzysta-nie środków teatralnych w edukacji. Na wstępie trzeba wyjaśnić nieco dziwną nazwę tego teatru. Chodzi o delikatność, delikatność której efektem jest uśmiech…

Zobacz >>

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.