Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

W poszukiwaniu kreatywności

Autor: Maria Schejbal
Nazwa projektu: Psychodrama na edukacyjnej scenie (POTENS)/ Psychodrama on educational stage
Data wydania: 2010
Nakład: 1500 PL, 600 EN, 600 RU, 600 GR, 600 PR egz.
ISBN: 978-83-926612-3-8
Źródło finansowania: Komisja Europejska, Program Uczenie się przez cale życie/European Commission
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Książka skierowana jest do wszystkich nauczycieli i trenerów chcących poznać nowe metody edukacyjne z zakresu psychodramy i socjodramy, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy z grupami potrzebującymi wsparcia. Książka powstała w ramach międzynarodowego projektu POTENS w oparciu o doświadczenia z 4 krajów. W uzupełnieniu do publikacji książkowej powstał film dokumentalny Krzysztofa Tusiewicza.„W poszukiwaniu kreatywności”. Film  zawiera zarejestrowane fragmenty zajęć warsztatowych, które dotyczyły zastosowania konkretnych metod i technik pracy. Materiał ten jest komplementarny wobec publikacji książkowej – obraz ilustruje wybrane opisy.  Narracja filmowa ma walor zarówno dokumentalny, jak i instruktażowy oraz wysoką jakość artystyczną i techniczną.

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.