Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Zwyki Niezwykli

Autor: Agnieszka Ginko-Humphries. Red./Edited by Maria Schejbal
Nazwa projektu: Od warsztatów aktywizujących do warsztatu pracy
Data wydania: 2007
Nakład: 1000 egz. egz.
ISBN: 978-83-916601-7-1
Źródło finansowania: Unia Europejska w ramach EFS/ European Union
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Książka  zachęca młodzież poszukującą swojego miejsca w społeczeństwie do udziału w aktywizujących działaniach twórczych. Opis działań i sukcesów konkretnych ludzi ma stanowić rodzaj praktycznego przewodnika dla osób gotowych podjąć nowe wyzwania i zmienić coś w swoim życiu. Znajdują się tu rozmowy z uczestnikami zajęć teatralnych i artystyczno-komputerowych prowadzonych przez Stowarzyszenie Teatr Grodzki. Opowiadają oni o tym, jak sztuka wpłynęła na ich życie. Rozmowy z uczestnikami zajęć stanowią również cenny materiał dla osób pracujących z młodzieżą, zwłaszcza z grupami szczególnego ryzyka.

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.