Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022

Celem programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami – edycja 2022”, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w wysokości 2 670 814,61 PLN, realizowanego przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, jest wsparcie w postaci usług asystenta osobistego osoby z niepełnosprawnością:

 • dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie:
  a) o stopniu znacznym lub
  b) o stopniu umiarkowanym lub
  c) traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Stowarzyszenie będzie realizowało usługi w następujących dla:

 • województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem m. Bielsko-Biała, powiatu bielskiego, powiatu pszczyńskiego, powiatu żywieckiego.
 • województwa małopolskiego, ze szczególnym uwzględnieniem powiatu wadowickiego i powiatu oświęcimskiego.

Zgłoszenia do programu przyjmujemy w siedzibie Stowarzyszenia Teatr Grodzki przy ul. Sempołowskiej 13 – III piętro u pani Marty Broncel – mail: m.broncel@teatrgrodzki.pl – osobiście, mailowo lub pocztą tradycyjną.

Karta zgłoszenia do Programu (pdf) »

 

WARSZTATY LALKARSKIE DLA DOROSŁYCH

WARSZTATY  LALKARSKIE  DLA  DOROSŁYCH

22 maja /niedziela/ 14.30-17.00

w siedzibie Teatru Grodzkiego, ul. Sempołowskiej 13 w Bielsku-Białej

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY POŚWIĘCONE BUDOWIE I ANIMACJI PROSTYCH LALEK TEATRALNYCH Z PAPIERU I SZNURKA.

NA SCENIE TEATRU INTEGRACJI

Po dwuletniej przygodzie z warsztatami lalkarskimi online znów organizujemy  spotkania na żywo integracyjnej grupy teatralnej działającej przy naszym stowarzyszeniu od 2003 roku. W pracach zespołu uczestniczą tym razem także osoby z dysfunkcją wzroku, w ramach realizowania misji projektu „STEP UP” (Międzynarodowa wspólnota edukatorów na rzecz promowania społecznej integracji: http://www.teatrgrodzki.pl/step-up/). Proces wspólnej pracy rozpoczął się od stworzenia lalek z papieru i sznurka, z którymi obecnie grupa prowadzi animacyjne eksperymenty. Wyłania się z nich powoli zarys scenariusza i koncepcja widowiska, które chcemy pokazać publiczności w ostatnich dniach czerwca. Premiera będzie towarzyszyć oficjalnej inauguracji sceny Teatru Naszych Marzeń – Teatru Integracji (http://www.teatr.teatrgrodzki.pl/). W tym samym czasie planowane jest międzynarodowe spotkanie partnerów projektu „RESTORE” (Instruktor teatru społecznego w walce z wykluczeniem – promocja nowego profilu zawodowego: http://www.teatrgrodzki.pl/projekt-restore/) oraz szeroka prezentacja dorobku Teatru Grodzkiego.

ZOSTAW 1% PODATKU W BIELSKU-BIAŁEJ

Kampania zostaw 1% podatków Bielsku-Białej, ma za zadanie zachęcić mieszkańców miasta Bielsko-Biała do przekazania 1% podatku lokalnie. Kampania przybliża organizacje pożytku publicznego, którym można przekazać 1. 

MINI KONKURS DLA ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO
Z BIELSKA BIAŁEJ. 

Jeśli Twoja organizacja pozarządowa (fundacja, stowarzyszenie, klub sportowy) znajduje się w ministerialnym wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania1% podatku dochodowego od osób fizycznych i ma siedzibę w Bielsku- Białej, zapraszamy podziel się z nami informacją:

Dlaczego Twojej organizacji mieszkańcy Bielska- Białej powinni przekazać 1% podatku?

TWÓRCY OPOWIEŚCI – WARSZTATY ONLINE zaproszenie dla osób pracujących z młodzieżą

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach na platformie ZOOM poświęconych sztuce opowiadania historii w teatrze. Zajęcia obejmą trzy dwugodzinne sesje, podczas których zaprezentujemy atrakcyjną metodę pracy z grupą, pomagającą samodzielnie stworzyć teatralny scenariusz. 

12, 19 i 26 stycznia /środy/ 2022, godz. 17.00-19.00

 Warunkiem otrzymania certyfikatu uczestnictwa jest przetestowanie poznanej metody we własnej pracy z młodzieżą

i przesłanie do organizatorów pisemnego sprawozdania z osiągniętych rezultatów.

Wesołych Świąt :)

Nagrodzone prace

Rysunek Natalii Kosińskiej „Razem biec to piękna rzecz” zdobył II miejsce , a obraz Artura Szewczyka „Powiedz jej” wyróżnienie w etapie wojewódzkim XIX Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Sztuka Osób Niepełnosprawnych”. Natalia i Artur są uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej „Jesteś Potrzebny!” Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego TEATR GRODZKI.
– Byłam bardzo szczęśliwa. Cieszę się, że narysowałam tak ładną pracę. Mam nadzieję, że będę dalej rysować, bo sprawia mi to ogromną przyjemność – powiedziała Natalia.
Nagrodzone prace powstały pod kierunkiem Katarzyny Gwiżdż – instruktorki pracowni artterapii i Jolanty Górny – instruktorki pracowni dziennikarskiej. Tegoroczny konkurs zatytułowano „To, co kocham”. Uroczyste rozdanie nagród odbyło się 29 października w Miejskim Domu Kultury w Łaziskach Górnych.

TEATR GRODZKI W ZDUŃSKIEJ WOLI

W dniu 5 listopada w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Zduńskiej Woli miała miejsce kolejna prezentacja dorobku i metod działania Teatru Grodzkiego: https://bibliotekazdwola.pl/warsztaty-lalkarskie/

W warsztatach lalkarskich wzięły udział osoby z dysfunkcją wzroku oraz ich asystenci i pracownice biblioteki. Rezultatem zajęć było stworzenie przez uczestników teatralnych figur z szarego papieru i sznurka. Podjęto też pierwsze próby animacji lalkowych bohaterów. Grupa zamierza kontynuować pracę warsztatową i przygotować widowisko lalkowe, którego premiera planowana jest z okazji Międzynarodowego Dnia Teatru w marcu 2022. Zajęcia były filmowane przez lokalną telewizję: https://www.teleskaner.com/post/nie-widz%C4%85c-tworzyli-lalki