Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

NOWE PROJEKTY EUROPEJSKIE TEATRU GRODZKIEGO

W styczniu br. rozpoczęła się realizacja dwóch międzynarodowych projektów dofinansowanych w ramach programu ERASMUS+, w których Teatr Grodzki uczestniczy jako partner. Będą one trwały dwa lata i zakończą się opracowaniem oraz popularyzacją nowych metod działania na rzecz społecznej integracji.

Projekt Story Makers – Many Voices Many Lives (Kreatorzy i kreatorki historii – wiele głosów, wiele istnień) podejmuje tematykę tak zwanego „story-makingu”, czyli tworzenia i opowiadania osobistych historii z wykorzystaniem różnych dziedzin sztuki i kreatywnego podejścia. Jest on adresowany do edukatorów i edukatorek, nauczycieli i nauczycielek, wychowawców i wychowawczyń oraz tych wszystkich, którzy/które pracują z młodzieżą i są zainteresowani/zainteresowane twórczością oraz rozwiązywaniem problemów młodych ludzi i wyrównywaniem szans.

W wyniku realizacji przedsięwzięcia zostanie wydany praktyczny podręcznik prezentujący materiały dydaktyczne – dobre praktyki w dziedzinie tworzenia i opowiadania historii z zastosowaniem różnych środków ekspresji, zwłaszcza wizualnej, z obszaru teatru i nowoczesnych technologii. Powstanie również portal e-learningowy zawierający między innymi interaktywne scenariusze pozwalające użytkownikom i użytkowniczkom na udział w symulacji sytuacji z życia wziętych, a także inne narzędzia do samodzielnej nauki, testy i quizy służące utrwalaniu zdobytej wiedzy.

W projekcie, oprócz Teatru Grodzkiego, biorą udział trzy organizacje – Uniwersytet Lizboński z Portugalii, Centrum Badawczo-Edukacyjne „Synthesis” z Cypru oraz Gmina Hammersmith & Fulham w zachodnim Londynie, która jest autorem i koordynatorem inicjatywy.  

Projekt STEP UP – Międzynarodowa wspólnota edukatorów i edukatorek na rzecz promowania społecznej integracji dotyczy utworzenia międzynarodowej sieci – wspólnoty instruktorów i instruktorek pracujących z osobami dorosłymi w obszarze edukacji nieformalnej i społecznej integracji. Ich zadaniem jest zebranie, przetestowanie i upowszechnienie twórczych metod pracy, które mogą być wykorzystywane i rozwijane w środowisku osób potrzebujących wsparcia.

Główne zadania projektu to: utworzenie zbioru dobrych praktyk w dziedzinie edukacji dorosłych i ich pilotaż we wszystkich krajach partnerskich, wydanie trzech publikacji o charakterze instruktażowym oraz cykl szkoleń dla trenerów/trenerek i profesjonalistów/profesjonalistek działających w obszarze edukacji, prezentujących zdobycze projektu. Na zakończenie projektu planowane jest zorganizowanie w Atenach konferencji poświęconej upowszechnianiu osiągniętych w projekcie rezultatów

W projekcie, oprócz Teatru Grodzkiego, bierze udział pięć organizacji – z Portugalii, Hiszpanii, Węgier, Turcji i Grecji. Autorem i koordynatorem inicjatywy jest stowarzyszenie EQUAL SOCIETY z Aten.  

 

LALKI W AKCJI – PIERWSZE WARSZTATY ONLINE JUŻ ZA NAMI!

Z radością informujemy, że 17-ego lutego rozpoczęła swoją przygodę z teatrem lalek nowa grupa warsztatowa łącząca ludzi różnych narodowości. Uczestnikami pierwszych zajęć byli przedstawiciele mniejszości litewskiej w Polsce oraz osoby pochodzenia białoruskiego, rosyjskiego i polskiego.

W ciągu zaledwie półtoragodzinnego spotkania powstało dwanaście lalkowych postaci wykonanych z papieru i sznurka. Choć były budowane według tego samego schematu, każda z nich jest zupełnie inna, bo zawsze kiedy coś tworzymy, wyrażamy siebie. A przecież wszyscy jesteśmy tak niepowtarzalnie inni (mając zarazem tak wiele wspólnego) !

Lalki nie miały jeszcze okazji, by w pełni zaistnieć na naszej wirtualnej scenie, ale uczestnicy otrzymali zadanie, by je samodzielnie ożywić i przygotować krótkie sceny ruchowe, mini-przedstawienia. W najbliższą środę, 24-ego lutego, spotykamy się znowu. Będzie to czas dla naszych lalek w akcji, które pierwszy raz w życiu powiedzą coś ważnego innym lalkom i ludziom !

Maria Schejbal-Cytawa i Jolanta Kajmowicz-Sopicka
Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki
www.teatrgrodzki.pl

LALKI I PRZEDMIOTY W AKCJI – warsztaty online

LALKI I PRZEDMIOTY W AKCJI
warsztaty online / luty-kwiecień 2021
w każdą środę o godz. 15-16.30

W ramach międzynarodowego projektu „Rapport. Sztuka dla społecznej integracji obcokrajowców” http://www.teatrgrodzki.pl/rapport/ zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach teatralnych.

W wielonarodowej grupie chcemy stworzyć spektakl – prezentację multimedialną złożoną z osobistych historii uczestników. Opowiedzą je lalki wykonane samodzielnie przez osoby biorące udział w zajęciach.

Onlinowe warsztaty teatralne

W imieniu SMASHING TIMES, naszych partnerów z Irlandii zapraszamy na onlinowe warsztaty teatralne, których celem jest propagowanie idei równości. Serdecznie polecamy!

Czytaj dalej (pdf) »

LALKI I PRZEDMIOTY W AKCJI

LALKI I PRZEDMIOTY W AKCJI
warsztaty online – 18 i 25 listopada 2020
godz. 15-16.30

W ramach międzynarodowego projektu „Rapport. Sztuka dla społecznej integracji obcokrajowców” http://www.teatrgrodzki.pl/rapport/ zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach poświęconych wykorzystaniu elementów sztuki lalkarskiej w działaniach służących społecznej integracji i rozwojowi osobistemu.

PRZYŁĄCZ SIĘ DO NAS, jeśli interesuje Cię teatr i opowiadanie historii. Podczas zajęć nauczysz się podstaw budowy i animacji prostej lalki teatralnej, która może stać się atrakcyjnym narzędziem w edukacyjnej pracy z różnymi grupami uczestników.

Teatr lalek to teatr nie tylko dla dzieci !

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” wyróżnione przez Kapitułę Konkursu Lodołamacze 2020 w kategorii:  Instytucja za:  „Szczególną wrażliwość społeczną i promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością jako wzór godny do naśladowania”.

Zakończenie realizacji projektu ,,Usługi społeczne dla seniorów. Edycja 2”.

Z dniem 31.08.2020 r. Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” zakończyło realizację projektu ,,Usługi społeczne dla seniorów. Edycja 2”. Projekt współfinansowany był ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych. Wartość całkowita projektu wynosiła  337 500,00 zł, z czego dofinansowanie stanowiło 313 875,00 zł tj. 93 %

PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU REALIZACJI PROJEKTU „RAPPORT”

W ciągu pierwszego roku trwania inicjatywy (wrzesień 2019 – sierpień 2020) Teatr Grodzki zrealizował szereg działań zgodnie z założeniami projektu, odpowiadając także na bieżące wyzwania i potrzeby. W związku z pandemią koronawirusa konieczne okazało się poszukiwanie nowych rozwiązań i form aktywności, co w znaczący sposób wpłynęło zwłaszcza na kształt działań warsztatowych i współpracy z partnerami. Pomimo nieprzewidzianych trudności osiągnięte w pierwszym roku efekty należy uznać za satysfakcjonujące i zbieżne z misją projektu.

WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI

W listopadzie (4-7.11. 2019) Jolanta Kajmowicz-Sopicka i Maria Schejbal wzięły udział w spotkaniu partnerskim w Bristolu, zorganizowanym przez koordynatora projektu, które miało również charakter szkolenia służącego wymianie dobrych praktyk pomiędzy organizacjami uczestniczącymi w przedsięwzięciu. Podczas spotkania przedstawicielki stowarzyszenia poprowadziły krótki warsztat lalkarski, angażując członków pozostałych organizacji partnerskich do animacji lalek różnego typu i opowiadania z ich pomocą prostych historii.