Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

test

test

EUROPEJSKI TYDZIEŃ MOBILNOŚCI

Plakat_01

Rusza kolejny projekt Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku–Białej

Usługi asystenckie i opiekuńcze na terenie powiatu bielskiego. Rusza kolejny projekt Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego „Teatr Grodzki” i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Bielsku–Białej

Informujemy, iż od października 2016 r. do kwietnia 2017 r. (rozpoczęcie projektu wrzesień 2016 r.) mieszkańcy powiatu bielskiego będą mieli możliwość skorzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna osób niesamodzielnych 60+ w ramach projektu pn. „Usługi społeczne szansą na niezależność”.

Zapytanie ofertowe

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, zaprasza do składania ofert na opracowanie treści wykładu, przygotowanie treści materiałów wykładowych, a także przeprowadzenie wykładu z zakresu budowania marki lokalnej.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego nr 9/RS/2016

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dla zamówienia publicznego nr 9/RS/2016 w ramach projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego przez Unię Europejską (Podziałanie 9.1.5 RPO WSL) na świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz uczestników projektu.

Czytaj więcej »

Uwaga! Zmiana formularza oferty w zapytaniu ofertowym nr w sprawie zamówienia publicznego nr 9/RS/2016.

W treści zapytania ofertowego należy wskazać cenę netto, brutto oraz VAT dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Załączniki:
formularz oferty (pdf) »
formularz oferty (doc) »

Uruchomienie zapytania ofertowego w sprawie zamówienia publicznego nr 9/RS/2016

Uruchomienie zapytania ofertowego w sprawie zamówienia publicznego nr 9/RS/2016 w ramach projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego przez Unię Europejską (Podziałanie 9.1.5 RPO WSL) na świadczenie usług doradztwa prawnego na rzecz uczestników projektu.

W treści zapytania poprawioną oczywistą omyłkę w miesiącu złożenia ofert. Termin złożenia ofert mija w dniu 26 sierpnia 2016 roku.

Uwaga zmiana formularza oferty w zapytaniu ofertowym nr w sprawie zamówienia publicznego nr 9/RS/2016.

W treści zapytania ofertowego należy wskazać cenę netto, brutto oraz VAT dla osób prowadzących działalność gospodarczą.

Załączniki:
treść zapytania ofertowego (pdf) »
formularz oferty (pdf) »
formularz oferty (doc) »

Informujemy o zakończeniu rekrutacji

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”logo Fundacja

 

 

 

 

 

 

Informujemy o zakończeniu rekrutacji do projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szanse na zmianę”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Do pierwszej edycji projektu zostało zakwalifikowanych  25 osób bezrobotnych oraz 25 osób niepełnosprawnych.  Wszystkim, którzy wzięli udział w rekrutacji serdecznie dziękujemy.