GoldenLine GoldenLine
Menu

Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

3 DNI W HAŁCNOWIE DLA TEATRU GRODZKIEGO !!!

Plakat_podgl

17-18-19 czerwca 2016 – Dom Kultury w Hałcnowie

Impreza organizowana przez Dom Kultury w Hałcnowie, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa, Radę Osiedla, Parafialno-Szkolny Klub SportowyBeskidy” oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki pod patronatem STANISŁAWA SZWEDA – posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Nowy projekt innowacyjny BSA Teatr Grodzki

fundusze_ue

Miło nam poinformować, że Bielskie Stowarzyszenie Teatr Grodzki wraz z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bielsku Białej od 1 kwietnia 2016 r. realizuje projekt pod nazwą „Ekosystemy na rzecz utrzymania zdrowia psychicznego w gminach” w ramach  działania 4.1 Innowacje społeczne,  konkurs Deinstytucjonalizacja usług świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi.

Celem głównym projektu jest zbudowanie środowiskowego modelu wsparcia w leczeniu osób z zaburzeniami psychicznymi, opartego na koncepcji ekosystemowej, który uwzględni indywidualne potrzeby i oczekiwania osób chorujących oraz ich otoczenia społecznego.

Szczegóły »

JEST WIĘŹBA!

_DSC2617

Z każdym dniem ruiny dawnej brakarni prezentują się coraz piękniej! Po wielu staraniach, wzniosła się na nich więźba. A wkrótce przykryje ją właściwa konstrukcja dachowa. Ruiny zaczynają odsłaniać swój wielki potencjał.
Powstaje Teatr. Teatr Integracyjny dla osób niepełnosprawnych i lokalnej społeczności.

W tym miejscu chcemy podziękować wszystkim darczyńcom, którzy wsparli budowę dachu poprzez wpłaty crowdfundingowe na Fundujesz.pl. Szczególne podziękowania przekazujemy również Centrum Integracji Społecznej za pomoc w realizacji tej inwestycji. Dziękujemy!

Zamówienie publiczne nr 3

W związku z realizacją projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę” w ramach RPO WSL 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszamy do składania ofert na realizację zadań specjalisty ds. integracji społecznego-zawodowej.

Termin składania ofert mija 20.05.2016 o północy.

Treść zamówienia »
Formularz oferty »
Wzór umowy »

Zamówienie nr 2 w projekcie „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.”

W ramach realizowanego projektu pn: „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WSL 2014-2020 zaprasza się do składania ofert na świadczenie usług w zakresie diagnozy oraz wsparcia psychologicznego.

Załączniki:
Treść oferty >>
Wzór umowy >>

Uwaga: zmiana treści zapytania ofertowego. W zapytaniu ofertowym doprecyzowano datę składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 16 maja 2016 r. o godzinie 24:00.

Zapytanie ofertowe nr 1 na roboty budowlane w projekcie „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.”

W ramach realizowanego projektu pt: „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WSL 2014-2020 zaprasza się do składania ofert na remont pomieszczenia dla potrzeb stworzenia nowego warsztatu Centrum Integracji Społecznej przez fundację Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej.

Projekt budowlany >>
Rzut powierzchni objętej zamówieniem >>
Formularz oferty >>
Wzór umowy >>
Zdjęcie pomieszczenia >>
Opis oferty >>

Uwaga: zmiana treści zapytania ofertowego. W zapytaniu ofertowym doprecyzowano datę składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 16 maja 2016 r. o godzinie 24:00.

Rusza rekrutacja do projektu: „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę”.

tg-ftg

 

Rusza rekrutacja do projektu: „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę”- realizowanego przez Bielskie Stowarzyszenie Teatru Grodzkiego i Fundację Teatru Grodzkiego.

Projekt realizowany będzie w okresie od 01.05.2016- 31.07.2018r. w dwóch turach:

  • maj 2016- lipiec 2017,
  • maj 2017-lipiec 2018.

LALKI BUDUJĄ TEATR INTEGRACJI !

Przed nami wciąż długa droga, choć od grudnia ubiegłego roku na budynku przyszłego Teatru Integracji prezentuje się dumnie żółta tablica z napisem TEREN BUDOWY – WSTĘP WZBRONIONY! Zawieszenie tablicy oznaczające oficjalne rozpoczęcie prac budowlanych było dla nas ważnym momentem. Jednym z wielu w codziennych zmaganiach o realizację marzeń naszych podopiecznych, aktorów-amatorów. To właśnie ich niezłomna wiara w powodzenie całego projektu dodaje nam sił i pomaga przezwyciężyć trudne chwile. Wspierają nas również lalki, które – występując na scenie – biorą aktywny udział w akcjach fundraisingowych, a czasem odwiedzają też plac budowy… 

Foto: Daria Konior