Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

SPOŁECZNOŚĆ HAŁCNOWA DLA TEATRU GRODZKIEGO!

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”logo

 

 

 

 

 

 

18 czerwca
MINIMISTRZOSTWA W PIŁCE NOŻNEJ (11:30-14:30; SP nr 28)
WIELKA GALA DLA TEATRU GRODZKIEGO (17:00-22:00; DK Hałcnów)

19 czerwca
TURNIEJ SZACHOWY (10:00- 14:00; SP nr 28)

Impreza organizowana przez Dom Kultury w Hałcnowie, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa, Radę Osiedla, ParafialnoSzkolny Klub SportowyBeskidy” oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki pod patronatem STANISŁAWA SZWEDA – posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uruchomienie zapytania ofertowe w sprawie zamówienia publicznego nr 5 w ramach projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego przez Unię Europejską (Podziałanie 9.1.5 RPO WSL) na świadczenie usług Asystenta Osób Niepełnosprawnych 7.06.017

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”logo Fundacja

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne ” Teatr Grodzki” ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 9600 godzin usług w charakterze Asystentów/tek Osób Niepełnosprawnych (dla około 25 niepełnosprawnych Projektu), zakładając że jedna osoba zrealizuje średnio 960  godzin (CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej) w ramach projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX,  dla działania: 9.1 Aktywna integracja dla Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Zapytanie ofertowe

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, organizując wizytę studyjną pt. „Wioski tematyczne- sposób na ekonomizację i rozwój”

Informacja o anulowania zamówienia publicznego na roboty budowlane nr 1.

Niniejszym informujemy o anulowania zamówienia publicznego na roboty budowlane nr 1. Kwoty zaoferowane przez oferentów przekroczyły budżet Zamawiającego.

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego nr 2.

Informacja o rozstrzygnięciu (pdf) »

Rozstrzygnięcie zamówienia publicznego nr 3.

Informacja o rozstrzygnięciu (pdf) »

JAK ZROBIĆ LALKĘ Z PAPIERU

Krok milowy w projekcie WEŹ I MNIE POD UWAGĘ! Teatr Grodzki opracował i nagrał dwie wersje językowe filmu „Jak zrobić lalkę z papieru” („Making Paper Puppets”), który stanowi podstawę do wykonania prostej aplikacji instruktażowej dla osób z problemami w uczeniu się. Zarówno wersja angielska, jak i polska, opatrzone są napisami.

3 DNI W HAŁCNOWIE DLA TEATRU GRODZKIEGO !!!

Plakat_podgl

17-18-19 czerwca 2016 – Dom Kultury w Hałcnowie

Impreza organizowana przez Dom Kultury w Hałcnowie, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa, Radę Osiedla, ParafialnoSzkolny Klub SportowyBeskidy” oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki pod patronatem STANISŁAWA SZWEDA – posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej