Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Zapytanie ofertowe nr 1/US/TG/2016 w ramach Projektu „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Zaproszenie do składania ofert – Asystent Osoby Niepełnosprawnej

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne ” Teatr Grodzki” ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 5947 godzin usług w charakterze Asystentów Osób Niepełnosprawnych (AON), zakładając że jedna osoba zrealizuje średnio 991 godzin (CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej) w ramach projektu „Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Usługi asystenckie i opiekuńcze w Bielsku-Białej – rusza kolejny projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bielsku-Białej i BSA Teatr Grodzki

Miło nam poinformować, że od lipca 2016 r. do kwietnia 2018 r. (rozpoczęcie projektu – maj 2016 r. ) mieszkańcy Bielska-Białej będą mieli możliwość  skorzystania z usług asystenta osoby niepełnosprawnej oraz opiekuna osób starszych w ramach projektu pn. „ Efektywniejsze usługi opiekuńcze w Bielsku-Białej” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Uruchomienie postępowania ofertowego nr 6

Informujemy o rozpoczęcie procedury wyłonienia wykonawcy „Remontu pomieszczenia dla potrzeb stworzenia nowego warsztatu Centrum Integracji Społecznej przez fundację Teatru Grodzkiego w Bielsku-Białej.” w ramach projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach RPO WSL 2014-2020. Zaprasza się do składania ofert.

Treść oferty wraz z załącznikami:  https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1002598

Uwaga: zmiana treści zapytania ofertowego nr 5

1. Przedłużono termin składania ofert to dnia 23.06.2017.

2. Dopuszczono możliwość składania ofert w formie elektronicznej.

3. W przypadku osób, wykonywały usługi na rzecz Bielskiego Stowarzyszenie Artystycznego „Teatr Grodzki” lub na rzecz Fundacji Teatru Grodzkiego, proszone są o zaznaczenie tego w wykazie doświadczenia. Będzie to zweryfikowane i nie będą wymagane inne dokumenty poświadczające doświadczenie.

Zapytanie ofertowe nr 5 »

SPOŁECZNOŚĆ HAŁCNOWA DLA TEATRU GRODZKIEGO!

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”logo

 

 

 

 

 

 

18 czerwca
MINIMISTRZOSTWA W PIŁCE NOŻNEJ (11:30-14:30; SP nr 28)
WIELKA GALA DLA TEATRU GRODZKIEGO (17:00-22:00; DK Hałcnów)

19 czerwca
TURNIEJ SZACHOWY (10:00- 14:00; SP nr 28)

Impreza organizowana przez Dom Kultury w Hałcnowie, Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Hałcnowa, Radę Osiedla, ParafialnoSzkolny Klub SportowyBeskidy” oraz Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki pod patronatem STANISŁAWA SZWEDA – posła na Sejm RP, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Uruchomienie zapytania ofertowe w sprawie zamówienia publicznego nr 5 w ramach projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego przez Unię Europejską (Podziałanie 9.1.5 RPO WSL) na świadczenie usług Asystenta Osób Niepełnosprawnych 7.06.017

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki”logo Fundacja

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne ” Teatr Grodzki” ogłasza postępowanie zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Przedmiotem zamówienia jest zrealizowanie maksymalnie 9600 godzin usług w charakterze Asystentów/tek Osób Niepełnosprawnych (dla około 25 niepełnosprawnych Projektu), zakładając że jedna osoba zrealizuje średnio 960  godzin (CPV: 85000000-9 – Usługi w zakresie zdrowia i opieki społecznej) w ramach projektu „Rozwiń skrzydła. Daj sobie szansę na zmianę.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX,  dla działania: 9.1 Aktywna integracja dla Poddziałania 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs.

Zapytanie ofertowe

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki realizujące wraz z partnerami projekt „OWES subregionu południowego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Priorytet IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ekonomii społecznej, organizując wizytę studyjną pt. „Wioski tematyczne- sposób na ekonomizację i rozwój”

Informacja o anulowania zamówienia publicznego na roboty budowlane nr 1.

Niniejszym informujemy o anulowania zamówienia publicznego na roboty budowlane nr 1. Kwoty zaoferowane przez oferentów przekroczyły budżet Zamawiającego.