Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Aktywizacja Społeczna

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA – OPIS PROJEKTU

Nazwa projektu:

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY I WSPARCIE DLA ICH RODZIN

Główne źródło finansowania:

Sfinansowano ze środków programu „Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży” realizowanego przez Fundację PZU.

Czas realizacji projektu:

01.01.2007-30.06.2007

Opis Projektu

1. Cykl warsztatów teatralnych (styczeń-czerwiec 2007). Program obejmuje działanie 3 grup teatralnych. W każdej z nich będzie pracowało od 7 do 15 niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, co w sumie daje liczbę około 30 uczestników.

2. Jasełka 2007 i VII Beskidzkie Święto Małych i Dużych. Efekty pracy grup warsztatowych obejrzy łącznie ok. 500 osób – mieszkańców Bielska-Białej i Województwa Śląskiego

3. Imprezy integracyjne dla rodzin i opiekunów. Styczeń 2007 (po Jasełkach 2007 organizowanych przez Stowarzyszenie) oraz w czerwcu 2007 podczas Święta. Przewidujemy, że weźmie w nich udział większość rodzin i opiekunów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży- ok. 80 osób.

4. Spotkania z psychologiem (warsztaty) – trzy spotkania z psychologiem dla rodzin i opiekunów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży dla ok. 50 osób.

Wymiernym rezultatem realizacji zadania będzie przygotowanie trzech samodzielnych projektów twórczych na wybrany temat i zaprezentowanie ich publiczności.
Będzie to świadectwem poprawy sytuacji niepełnosprawnych dzieci i młodzieży uczestniczących w warsztatach – zostanie stworzona alternatywa dla bierności i bezradności, zaistnieją konkretne możliwości indywidualnego i grupowego rozwoju uczestników. Zyskają oni poczucie bezpieczeństwa i przynależności do solidarnego zespołu, zdobędą też szereg nowych umiejętności i sprawności takich jak np.: umiejętność wyrażania swoich potrzeb i emocji, wypracowanie punktualności, lepsza komunikacja z innymi i umiejętność pracy zespołowej.

Rezultatem działań będzie również rozbudowanie mechanizmów wsparcia dla rodzin i opiekunów niepełnosprawnych dzieci i młodzieży – obok imprez integracyjnych wezmą oni udział w nowej formie pomocy – spotkaniach z psychologiem.

Efektem działań podjętych w ramach zadania będzie też zainteresowanie sytuacją osób niepełnosprawnych nowych osób i środowisk – budowanie swoistego „ruchu” na ich rzecz, wymiana doświadczeń, nawiązanie kontaktów w perspektywie długofalowej współpracy. Projekt pogłębia również integrację osób niepełnosprawnych z lokalną społecznością i budowanie społeczeństwa obywatelskiego – równych szans w dostępie do kultury i działań twórczych oraz tolerancji.

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA – GRUPY WARSZTATOWE

1. Grupa warsztatowa w Fundacji Dziecięce Marzenia (dzieci i młodzież upośledzone umysłowo i niepełnosprawne fizycznie).

Pokazy teatralne grupy warsztatowej Fundacji Dziecięce Marzenia działającej w ramach projektu „AKTYWIZACJA SPOŁECZNA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY I WSPARCIE DLA ICH RODZIN”

2007 r

Foto: Krzysztof Tusiewicz

2. Grupa niepełnosprawnej młodzieży i dorosłych działająca przy Teatrze Grodzkim (osoby, które nie mogą poruszać się o własnych siłach, mają problemy manualne i trudności w komunikowaniu się z otoczeniem – porażenie mózgowe).

Pokazy teatralne grupy niepełnosprawnej młodzieży i dorosłych działającej przy Teatrze Grodzkim w ramach projektu „AKTYWIZACJA SPOŁECZNA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY I WSPARCIE DLA ICH RODZIN”

2007 r

Foto: Krzysztof Tusiewicz

3. Grupa dla dzieci niepełnosprawnych w Hecznarowicach (nowa, ośmioro dzieci). Jest to rodzina zastępcza dla dzieci niepełnosprawnych prowadzona przez Jolantę i Stanisława Meus. Będzie to grupa integracyjna – zaproszone zostaną dzieci ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych w Kętach, z którymi państwo Meus współpracują.

Udział w paradzie grupy dzieci niepełnosprawnych w Hecznarowicach działającej w ramach projektu „AKTYWIZACJA SPOŁECZNA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY I WSPARCIE DLA ICH RODZIN”

2007 r

Foto: Katarzyna Pohl

Dzięki dofinansowaniu Fundacji PZU, która przeznacza środki na wsparcie dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży i ich rodzin, Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki po raz pierwszy zorganizowało spotkania z psychologiem dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

Spotkania z psychologiem dla rodziców i opiekunów oraz integracyjne zajęcia teatralne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży w ramach projektu „AKTYWIZACJA SPOŁECZNA NIEPEŁNOSPRAWNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY I WSPARCIE DLA ICH RODZIN”

2007 r

Foto: Tomasz Zieliński

Od kwietnia do czerwca 2007 odbyły się trzy bezpłatne warsztaty z psychologiem, podczas których rodzice mogli podzielić się swoimi problemami, np. poprzez odgrywanie scen z życia. W tym samym czasie Teatr Grodzki zorganizował integracyjne zajęcia teatralne dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży, aby umożliwić rodzicom i opiekunom udział w spotkaniu. Spotkanie na temat poznawania i tworzenia świata przez niepełnosprawne dzieci i młodzież poprowadziła Rozetta Michnik, psycholog kliniczny, pedagog specjalny. Na następnych dwóch spotkaniach, poprowadzonych przez Rachelę Molicką, psychoterapeutkę z Krakowa, rodzice poruszali problemy wychowawcze oraz tematykę dojrzewania i seksualności niepełnosprawnej młodzieży. „Udział w zajęciach upewnił mnie, że należy podejmować pewne tematy z moim dzieckiem” – podsumowuje jeden z rodziców. Na pytanie jakie inne formy wsparcia dla rodziców osób niepełnosprawnych byłyby pomocne, uczestnicy odpowiadają chórem: „Więcej zajęć dla młodzieży niepełnosprawnej”.
Spotkania z psychologiem oraz sześciomiesięczny cykl warsztatów teatralnych dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży zorganizowany przez Stowarzyszenie Teatr Grodzki sfinansowano ze środków programu „Rozwijanie aktywności społecznej niepełnosprawnych dzieci i młodzieży” realizowanego przez Fundację PZU.

Wróć do poprzedniej strony