Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Animowana Debata

Autor: Zespół projektu Animowana debata/ Animated debate Team
Nazwa projektu: Animowana debata - warsztaty animacji komputerowej dla grup dysfunkcyjnych w perspektywie rozwijania europejskiej współpracy
Data wydania: 2005
Nakład: 1500 EN egz.
Źródło finansowania: Sokrates, Minerwa, UE/ European Union
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Publikacja powstała podczas międzynarodowego projektu Animowana Debata i dotyczy dialogu pomiędzy młodzieżą z różnych stron Europy poprzez prace plastyczne i filmy, a więc w uniwersalnym języku. Jednym z celów projektu było przekonanie środowiska pedagogów do odważniejszego wykorzystywania najnowszych technologii informatycznych i komunikacyjnych w edukacji. Przez dwa lata twórcy i realizatorzy programu warsztatowego z czterech krajów opracowywali uniwersalną metodologię, którą można wykorzystać w procesie edukacji dzieci i młodzieży w warunkach szkolnych. Przewodnik opisuje te elementy projektu Animowana Debata, które można przenieść w warunki szkolne. Należy jednak zwrócić uwagę, że do realizacji opisywanych pomysłów konieczne jest posiadanie przez realizatora pewnego „minimum” wiedzy z dziedziny obsługi komputera oraz multimediów. Przewodnik wskazuje źródła niezbędnej wiedzy. Animowana Debata

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.