Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Edukacja międzykulturowa – bibliodrama i metody twórcze

Autor: Edited by Maria Schejbal
Nazwa projektu: Bibliodrama jako sposób edukacji międzykulturowej osób dorosłych
Data wydania: 2012
Nakład: 1000 copies egz.
Źródło finansowania: Komisja Europejska, Ministerstwo Kultury/European Commission, Polish Ministry of Culture and Heritage
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Publikacja powstała w związku z realizacją autorskiego projektu Stowarzyszenia Teatr Grodzki „Bibliodrama jako sposób edukacji międzykulturowej osób dorosłych” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej (Program Grundtvig) i w partnerstwie z organizacjami z Turcji, Islandii, Izraela i Węgier. We wszystkich krajach partnerskich prowadzone były warsztaty bibliodramy, a zgromadzony w ich trakcie materiał został udokumentowany i opracowany w formie scenariuszy zajęć, które stanowią treść publikacji. Prezentowane opisy zajęć są adresowane do osób zainteresowanych podjęciem tematyki międzykulturowej i dialogu międzyreligijnego w pracy z różnymi grupami uczestników.  

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.