Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

Teatralne spotkania pokoleń

Autor: Maria Schejbal
Nazwa projektu: Wędrowne ptaki-teatralne spotkania pokoleń
Data wydania: 2015
Nakład: 1000 egz.
ISBN: 978-83-936320-9-1
Źródło finansowania: Źródło finansowania: ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Opis publikacji:
Publikacja powstała jako część realizacji projektu „WĘDROWNE PTAKI – TEATRALNE SPOTKANIA POKOLEŃ”. Przedstawia teatr lalek jako metodę edukacji i integracji międzypokoleniowej. Książka pokazuje proces tworzenia spektaklu i jego efekt widziany oczyma aktorów i … widzów. Drugą część tworzą opisy praktycznych ćwiczeń, które mogą być wykorzystane na wielu etapach pracy z różnorodnymi grupami. Dodatkowym walorem publikacji jest płytka multimedialna  pokazująca to, co uchodzi słowom.
 

Zobacz »

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.