Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Biblioteka internetowa

THEATRE (Theatre as empowerment methodology for IVET – Teatr jako metodyka wspomagająca wstępne kształcenie i szkolenia zawodowe)

Autor: Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki ul. S.Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała biuro@teatrgrodzki.plBielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki ul. S.Sempołowskiej 13, 43-300 Bielsko-Biała biuro@teatrgrodzki.pl
Nazwa projektu: THEATRE (Theatre as empowerment methodology for IVET - Teatr jako metodyka wspomagająca wstępne kształcenie i szkolenia zawodowe)
Data wydania: 2015
Źródło finansowania: THEATRE (Theatre as empowerment methodology for IVET - Teatr jako metodyka wspomagająca wstępne kształcenie i szkolenia zawodowe)
Publikacja bezpłatna

Opis publikacji:

Publikacja powstała w ramach realizacji projektu „THEATRE (Theatre as empowerment methodology for IVET – Teatr jako metodyka wspomagająca wstępne kształcenie i szkolenia zawodowe) dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej (program Leonardo da Vinci – Transfer Innowacji). Publikacja zawiera opis metodologii projektu THEATRE wykorzystywanej w pracy z osobami narażonymi na wczesne przerwanie nauki.

Tłumaczenie: Rafał Paprocki

Skład i druk: Zakład Intrtoligatorsko-Drukarski Stowarzyszenia Teatr Grodzki Zakład Aktywności Zawodowej

Załącznik >>

Załączniki:

Powielanie treści zawartych w tej publikacji jest dopuszczalne wyłącznie w celach niekomercyjnych oraz z wyraźnym zaznaczeniem źródła

Projekt Biblioteka Internetowa jest współfinansowany ze środków Województwa Śląskiego.