Slideshow

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Centrum Integracji Społecznej

O Nas
Zarząd i Kadra
Aktualności
O Nas

Inicjatorem powstania pierwszego Centrum Integracji Społecznej w Bielsku-Białej  była Fundacja Teatru Grodzkiego w Bielsku Białej, która do tego celu została powołana na początku 2014 r.

 

Fundacja dopełnia ofertę wsparcia adresowanego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, uzupełniając tym samym różnorodność form wsparcia świadczonym przez Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne Teatr Grodzki, która jest jednym z fundatorów Fundacji Teatru Grodzkiego.

 

Po zarejestrowaniu Fundacji rozpoczęte zostały  starania zmierzające do utworzenia Centrum Integracji Społecznej w Bielsku Białej i w sąsiadującym mieście Kęty położonym w województwie małopolskim.  Jesienią 2014 roku decyzją Wojewody Śląskiego a wiosną 2015 decyzją Wojewody Małopolskiego nadane zostały statusy naszych CIS-ów.  

 

Naszym celem w istocie zachodzących u nas procesów reintegracji jest rozwój i ciągła budowa partnerstwa lokalnego, regionalnego i ogólnopolskiego na płaszczyźnie współpracy wielosektorowej. Zbudowanie platformy pomiędzy partnerami, reprezentującymi różne obszary życia społeczno- gospodarczego w sposób trwały i systematyczny pozwoliło  projektować i realizować określone działania mające na celu rozwój wspólnoty lokalnej oraz społeczne i zawodowe włączenie do niej osób zagrożonych wykluczeniem.

 

Reintegracja naszych uczestników odbywa się na warsztatach zewnętrznych umiejscowionych w realnych warunkach zatrudnienia u lokalnych przedsiębiorców przez co nabywane kompetencje zawodowe przez naszych uczestników są trwałe przynosząc równocześnie stabilność zatrudnienia dla części naszych absolwentów. 
Poza tym dla uczestników z większymi ograniczeniami natury psychofizycznej utworzyliśmy warsztaty post produkcyjne zajmujące się usługami pakowania, konfekcjonowania i dekompletowania ręcznego, zapewniając tym samym zajęcie dla uczestników z ograniczoną sprawnością ruchową.

 

W naszych montowniach posiadamy strefę czystą dla klientów z branży medycznej, kosmetycznej oraz spożywczej oraz magazyn na 120 miejsc paletowych wysokiego składowania bez którego nie byłaby możliwa realizacja tego typu usług.

 

W ramach partnerstwa lokalnego w 2017 r. Fundacja Teatru Grodzkiego i Żywiecką Fundacją Rozwoju powołała do życia spółdzielnie socjalną Pracownia Inspiracji w które zatrudnieni zostali absolwenci naszych CIS-ów.

 

Fundacja w czerwcu 2019 r. uruchomiła w Kluby Integracji Społecznej w miastach Ruda Śląska i Knurów realizując tym samym proces reintegracji społecznej dla  24 uczestników.

 

Na dzień dzisiejszy Nasze 2 Centra i 2 Kluby zaangażowane są w proces reintegracji społeczno – zawodowej ok 100 uczestników Fundacja jest reprezentowana na forum Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych oraz Krajowej Sieci Reintegracji .

 

Zarząd i Kadra

Zarząd Fundacji 

 

 1. Grzegorz Żymła – Prezes Zarządu
 2. Elżbieta Studencka - Wawrzuta – Wiceprezes Zarządu

 

 

Kadra Fundacji

 

 

— — — — 

 

Grzegorz Żymła

25 letnie doświadczenie zawodowe w działaniu z obszaru rehabilitacji  społeczno - zawodowej osób niepełnosprawnych.

 • Dyrektor Śląskiego i Opolskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON 2007-2011).
 • Ekspert w Wydziale Kontroli - centrala Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Warszawie (PFRON 2011).
 • Założyciel i Dyrektor Zakładów Aktywności Zawodowej w Mikołowie (2003-2007) i Samorządowego Zakładu Budżetowego (ZAZ) w Rudzie Śląskiej (2010-2011).
 • Wychowawca i terapeuta osób niepełnosprawnych w Ośrodku dla Osób Niepełnosprawnych (2004-2007).
 • Wykładowca (kierunek Pedagogika) Wyższa Szkoła Pedagogiczna i. J.Korczaka w Warszawie (2013-2014)i Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej(2012-2014)
 • Autor licznych publikacji i wykładowca wielu szkoleń z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych;
 • Autor innowacyjnego programu szkoleń dla Asystentów Osób Niepełnosprawnych;
 • Przewodniczący Wojewódzkiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych przy Marszałku Województwa Śląskiego w kadencji 2008- 2012 i sekretarz Rady (kadencja 2012-2016).
 • Koordynator ds. badań i testowania (POKL 2.2.1) Centrum Asystentury Społecznej - model wsparcia OPS/PCPR w aktywizacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych(2012-2015);
 • Prezes Zarządu Fundacji Teatru Grodzkiego – organizatora Centrów Integracji Społecznej oraz Klubów Integracji Społecznej dedykowanym osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym;
 • Ekspert rynku pracy osób niepełnosprawnych – realizacja projektów zatrudniania osób niepełnosprawnych w spółkach prawa handlowego na terenie całej Polski.

Członek wielu społecznych rad opiniotwórczo – doradczych m.in.:

 • Krajowej Sieci Reintegracji powołanej przez Departament Pomocy i Integracji Społecznej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.;
 • Członek Śląskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych przy śląskim Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej ;
 • Członek Wojewódzkiej Rady ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej przy Marszałku Województwa Śląskiego;

Absolwent m.in. :

 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie na kierunku „Ekonomia Społeczna”
 • Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na kierunku „Zarządzanie Projektami Europejskimi” .
Aktualności

Sminarium edukacyjno – szkoleniowego w ramach projektu pozakonkursowego „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego"

 

W dniu 9 grudnia 2019r. w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej odbyło się seminarium edukacyjno – szkoleniowego w ramach projektu pozakonkursowego „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego". Projekt realizowany jest przez Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej w MRPiPS oraz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie.

Podczas seminarium przedstawiane zostały polskie dobre praktyki nowej formuły usług reintegracyjnych w Polsce w tym na przykładzie Klubów Integracji Społecznej prowadzonych przez naszą Fundację.
W trakcie wydarzenia wręczane były wyróżnienia dla organizacji i osób indywidualnych za wkład w powstawanie nowych podmiotów zatrudnienia socjalnego w Polsce. Podwójne wyróżnienie otrzymał P. Grzegorz Żymła jako reprezentant Ślaskiej Rady Podmiotów Reintegracyjnych przy śląskim ROPS oraz jako animator regionalny, który przyczynił się do powstania w województwie śląskim 6 Klubów Integracji Społecznej w tym 2 KIS w ramach Fundacji Teatru Grodzkiego.

 

— — — — — —

 

15 lat od wprowadzenia Ustawy o zatrudnieniu socjalnym Warszawa 06.11.2019


Centralna konferencja zorganizowana w MRPiPS w Warszawie stanowi podsumowanie konferencji regionalnych, które odbyły się m.in. w Katowicach,Lublinie, Toruniu i Sopocie. W czasie tych spotkań realizowano warsztaty oraz prezentacje dobrych praktyk Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego.


W czasie konferencji wręczono nagrody Ministerstwa Rodziny organizacjom szczególnie zaangażowanym w realizację zadań zapisanych w Ustawie o zatrudnieniu socjalnym. Statuetki otrzymało osiem podmiotów a w śród nich znalazła się nasza Fundacja.
Fundacja Teatru Grodzkiego otrzymała wyróżnienie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej za szczególne osiągnięcia z okazji 15-lecia Ustawy o Zatrudnieniu Socjalnym!
Wyróżnienie w imieniu Fundacji odebrał Grzegorz Żymła - Prezes Zarządu Fundacji .


Serdeczne gratulacje dla całej kadry Fundacji, ponieważ dzięki jej zaangażowaniu w proces reintegracji wszystkich uczestników możliwe było otrzymanie tak ważnego dla nas wyróżnienia.

 

— — — — — —

 

"Konkurs dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”.


Zapraszamy do udziału w Konkursie dla przedsiębiorstw społecznych w województwie śląskim „Asy śląskiej ekonomii społecznej 2019”, ogłoszonym Uchwałą nr 2313/74/VI/2019 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11 października 2019 r.

 

https://rops-katowice.pl/2019/10/23/konkurs-dla-przedsiebiorstw-spolecznych-w-wojewodztwie-slaskim-asy-slaskiej-ekonomii-spolecznej-2019/

 

— — — — — —

 

W dniu 1 października P. Grzegorz Żymła – Prezes Zarządu Fundacji organizował regionalną konferencję z okazji 15-lecia Ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Głównym inicjatorem konferencji było  Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie przy współpracy z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń stanowiąca przestrzeń do spojrzenia na blaski i cienie zatrudnienia socjalnego i określenia jego roli jako narzędzia aktywnej pomocy społecznej.

 

Podczas konferencji prezentowane były dobre praktyki Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego w województwie śląskim, m.in.  wspólne doświadczenia Bielskiego Stowarzyszenia Artystycznego TEATR GRODZKI oraz Fundacji Teatru Grodzkiego . Podmioty reprezentowane byłby przez P. Magdę Wojtczak – Prezesa Zarządu Stowarzyszenia oraz P. Grzegorza Żymła – Prezesa Zarządu Fundacji.

 

W konferencji poza przedstawicielami śląskich Podmiotów Zatrudnienia Socjalnego wzięli również, P. Izabela Domogała - Członek Zarządu Województwa Śląskiego, P. Kamil Bobek - Dyrektor Departamentu Ekonomi Społecznej i Solidarnej w MRPiPS, P. Grzegorz Baranowski - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej; P. Jarosław Wesołowski - Dyrektor Wydziału EFS Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego ;   P. Marcin Chroszcz - Dyrektor Wydziału Rodziny i Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego .

 

Podczas listopadowej, głównej konferencji w Warszawie wręczone zostaną nagrody dla 6 podmiotów prezentujących najlepsze dobre praktyki w regionach Polski , wyróżnione przez MRPiPS.

 

 

— — — — — —

 

Jesienne działania z obszaru reintegracji społecznej dla uczestników Klubów Integracji Społecznej.

 

W miesiącu sierpniu i wrześniu zrealizowane były działania zgodnie z wzorcem nowego profilu usług reintegracyjnych :

 • Akademia Sportu, zdrowia i Rekreacji;
 • Akademii Społecznej

 

— — — — — —

 

Decyzją Marszałka Województwa Śląskiego, 25 czerwca 2019r. Prezes Zarządu Fundacji P. Grzegorz Żymła powołany został na członka Regionalnego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 

Komitet zastąpił Wojewódzki Zespół ds. Ekonomii Społecznej, który funkcjonował w latach 2011-2019.

Komitet będzie miał istotny wpływ na kształtowanie i wyznaczanie kierunków działań Samorządu Województwa w zakresie ekonomii społecznej.

 

Podczas spotkania przedyskutowano wnioski oraz przeprowadzono głosowanie w sprawie przyjęcia „Raportu o stanie ekonomii społecznej w województwie śląskim w 2018 roku”, a także debatowano na temat ekonomii społecznej i solidarnej w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 (EFS+).

 

https://www.slaskie.pl/content/i-posiedzenie-regionalnego-komitetu-rozwoju-ekonomii-spolecznej

 

— — — — — —

 

W maju 2019 r. Fundacja uruchomiła 2 Kluby Integracji Społecznej w Rudzie Śląskiej i Knurowie które  zostały wpisany do Rejestru Klubów Integracji Społecznej w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim pod nr 03/2019 i 04/2019.

KIS-y zostały utworzone  w ramach zadania publicznego „Utworzenie Klubu Integracji Społecznej prowadzącego zajęcia zgodnie z Wzorcem Nowego Profilu Usług Reintegracyjnych” w ramach realizacji Projektu pozakonkursowego o numerze POWR.02.05.00-00-0114/17 p.n. „Krajowa Sieć Reintegracji – wzmocnienie instytucji zatrudnienia socjalnego w działaniach polityki społecznej wobec wykluczenia społecznego ” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

 

 

 

 

Wróć do poprzedniej strony