Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

DELTA – możliwość poznania metod kształcenia w innych krajach

 

Jeżeli chcesz wymienić się metodami nauczania dorosłych z kadrą innych krajów i odwiedzić razem z Twoimi słuchaczami/uczestnikami zajęć zagraniczne placówki, warto wziąć udział w tzw. małych projektach wymiany czyli projektach partnerskich Grundtviga.  Można uzyskać dofinansowanie od Unii Europejskiej (program „Uczenie się przez całe życie”) na maksymalnie 24 wyjazdy w ciagu 2 lat trwania projektu.

Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” bierze udział w projekcie DELTA (Developing Efective Learner Training Across Europe ) jako organizacja partnerska. Inicjatywę koordynuje organizacja AGRAF gUG związana z Uniwersytetem w Saarland w Niemczech, a uczestniczą w niej również: centrum edukacyjne Etimesgut Halk Eğitimi Merkezi z Turcji, organizacja pozarządowa Espiral Entitat de Serveis z Hiszpanii oraz HP-MOS z Wielkiej Brytanii – charytatywna organizacja świadcząca usługi z zakresu zdrowia psychicznego i fizycznego.

Dzieki udziałowi w tej inicjatywie w ciagu dwóch lat 24 osoby ze Stowarzyszenia „Teatr Grodzki” będą mogły wyjechać do placówek edukacyjnych w krajach partnerskich – 16 beneficjentów (osoby niepełnosprawne) i 8 osób z kadry. Pracownicy i beneficjenci Stowarzyszenia wezmą udział w zajęciach edukacyjnych w innych krajach prowadzonych dla osób w trudnej sytuacji życiowej oraz niepełnosprawnych.

Projekt DELTA ma na celu poprawę jakości kształcenia słuchaczy w krajach europejskich poprzez poznawanie różnych metod uczenia się stosowanych przez partnerów projektu dla grup potrzebujących wsparcia. Rezultatem będzie stworzenie podręcznika wybranych najlepszych metod nauczania dorosłych opartych na aktywizacji słuchaczy.

Jak można zdobyć dofinansowanie, co warto wiedziec? W projekcie partnerskim Grundtviga muszą wziąć udział minimum 3 organizacje z 3 europejskich krajów. Każda uczestnicząca organizacja składa własny wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji w swoim kraju, ale wcześniej partnerzy ustalają wspólną treść wniosku; pobiera się go ze strony internetowej Narodowej Agencji. W porównaniu do wielu programów dofinansowanych ze środków unijnych, formularz wniosku jest bardzo prosty do wypełnienia (składa się go w języku angielskim).

Więcej informacji na temat projektów partnerskich Grundtviga można uzyskać na stronie Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie”, Program GRUNDTVIG – www.grundtvig.org.pl


                                                                                       

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony