Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Jak pomagamy?


  • Realizujemy szeroki program działań artystycznych, edukacyjnych i społecznych na rzecz osób potrzebujących. Prowadzimy zajęcia teatralne, komputerowe, fotograficzne, doradztwo zawodowe.
  • Pomagamy osobom z niepełnosprawnością fizyczną, intelektualną, cierpiącym na chorobę psychiczną, dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz seniorom.
  • Zatrudniamy 62 osoby z niepełnosprawnością w Zakładzie Introligatorsko-Drukarskim w Bielsku-BiałejOśrodku Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Lalikach.
  • Uruchomiliśmy Warsztat Terapii Zajęciowej „Jesteś potrzebny” w Bielsku-Białej, gdzie w 6 pracowniach uczy się i przygotowuje do życia 30 osób z niepełnosprawnością.
  • Organizujemy szkolenia dla nauczycieli, terapeutów, instruktorów i wolontariuszy z zakresu terapii przez sztukę i innych działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem. Wydajemy instruktażowe książki i filmy oraz czasopisma edukacyjne.
  • Prowadzimy Centrum Wolontariatu promujące idę wolontariatu. Szkolimy wolontariuszy oraz zorganizowaliśmy pośrednictwo pracy wolontarystycznej.
  • Stworzyliśmy portal Teatr Amatorski  i udostępniamy bezpłatnie scenariusze teatralne oraz nasze publikacje opisujące techniki i metody pracy teatralnej.
Wróć do poprzedniej strony