Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Międzynarodowe spotkanie w Krakowie

W dniach 19-21 maja miała miejsce międzynarodowa konferencja pod hasłem: „Lektura tekstów sakralnych: źródło podziałów czy szansa spotkania?” z udziałem uczestników z Polski, Izraela, Turcji, Islandii, Węgier, Norwegii, Szwecji, Holandii, Belgii i Danii.

Program wydarzenia objął różne formy prezentacji, dyskusji i pracy grupowej.
Pierwszą część (19 i 20 maja) stanowiły warsztaty poświęcone wykorzystaniu bibliodramy w edukacji międzykulturowej i międzyreligijnej. Zaprezentowane zostały metody bibliodramy opartej na psychodramie Moreno, techniki bibliologu stworzonego przez Petera Pitzele oraz inne kreatywne pomysły na studiowanie pism sakralnych w duchu otwartości i poszanowania różnych tradycji religijnych i kulturowych. Warsztaty odbywały się w Centrum Społeczności Żydowskiej oraz w Akademii Ignatianum.
Druga część konferencji miała charakter sesji plenarnej (21 maja, Akademia Ignatianum), a wśród prelegentów znaleźli się między innymi przedstawiciele: Polskiego Komitetu ds. UNESCO, Instytutu Międzywyznaniowego z Jerozolimy, Polskiej Fundacji Sufich z Warszawy i Kościoła Mormonów z Moss w Norwegii. Sesja była związana z obchodami Światowego Dnia Różnorodności Kulturowej ONZ.

Konferencja została zorganizowana w ramach realizacji projektu „Bibliodrama metodą edukacji międzykulturowej osób dorosłych” www.teatrgrodzki.pl/projekty/basics dofinansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

W dniu 20 maja miało miejsce spotkanie organizacji partnerskich wdrażających projekt. Omawiano zadania związane z promocją i wykorzystaniem dotychczasowych osiągnięć inicjatywy, a w szczególności organizację międzynarodowego Kursu Grundtviga, który odbędzie się w Turcji w dniach 30 września – 4 października 2013.

 

Przeglądaj inne posty:

Wróć do poprzedniej strony