Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

2008

Teatr przywraca  życiu sens (2007-2008)
W spektaklach przygotowywanych przez Stowarzyszenie Artystyczne „Teatr Grodzki” z Bielska-Białej spotykają się osoby niepełnosprawne,
trudna młodzież, leczący się narkomani i alkoholicy. Dla nich wszystkich kontakt ze sztuką jest terapią, radością z odkrycia talentów, których u siebie nie podejrzewali, przygodą życia. Stowarzyszenie nie poprzestało na arteterapii: stworzyło podmioty ekonomii społecznej, w których społecznie wykluczeni uczą się zawodu i pracują.” (fragm.)
Atlas Dobrych Praktyk Ekonomii Społecznej
www.ekonomiaspoleczna.pl/2Atlas_Dobrych_Praktyk_Teatrgrodzki_ver052009.pdf
www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433245
www.ekonomiaspoleczna.pl/x/433243

Wróć do poprzedniej strony