Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Edukacja międzykulturowa – metody twórcze

 

Edukacja międzykulturowa – metody twórcze

Czas realizacji: styczeń-grudzień 2012
Projekt realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dofinansowanie od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozwoli na przeprowadzenie 100 godzin szkoleń poświęconych innowacyjnej metodzie bibliodramy (odgrywanie i analiza scen biblijnych, zamiana ról i twórcza interpretacja tekstów Starego i Nowego Testamentu oraz Świętych Ksiąg innych religii) dla nauczycieli, wychowawców, trenerów i terapeutów z różnych części Polski. Program kursu odpowiada na potrzebę promowania i kształtowania postaw otwartych na inne kultury i tradycje religijne.

Projekt umożliwia również działanie 2 grup twórczych dla osób niepełnosprawnych i potrzebujących wsparcia z powiatu bielskiego oraz publiczne występy obu zespołów na terenie województwa śląskiego. Zostanie przeprowadzonych 96 godzin warsztatowych łączących sztukę i edukację międzykulturową.

Dzięki projektowi „Teatr Grodzki” upowszechni też innowacyjne metody edukacji międzykulturowej na ogólnopolskich konferencjach i seminariach, a także wyda publikację prezentującą dobre praktyki w tej dziedzinie.

Projekt „EDUKACJA MIĘDZYKULTUROWA – METODY TWÓRCZE” wiąże się ściśle z realizacją dwóch inicjatyw o charakterze europejskim wdrażanych przez „Teatr Grodzki”:

BASICS (Bibliodrama as a way of intercultural learning for adults) w ramach programu Grundtvig,
www.basicsproject.eu

COAST (Community Oriented Art and Social Transformation) w ramach Programu Kultura,
www.acta.f2s.com/site/category/coast

 

 

 

Wróć do poprzedniej strony