Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Szkolenia – Bibliodrama

Przedmiotem szkolenia dla nauczycieli, trenerów, wychowawców i terapeutów (I-IX 2012; 100 godzin – 14 całodniowych sesji) jest wypracowanie metod kształcenia dorosłych, które pozwolą rozwinąć postawy otwartości na ludzi innych kultur, religii i światopoglądów. Program zakłada osiągnięcie tego celu poprzez pogłębienie własnej tożsamości kulturowej i religijnej opierające się na rozwoju życia duchowego. Dzięki metodom bilbliodramatycznym możliwe jest „doświadczanie” a nie jedynie zdobywanie informacji. Wiedza płynąca z tego, co sami przeżyliśmy jest trwała, głęboka i przekonywująca.

Wróć do poprzedniej strony