Slideshow

logo Fundusze Europejskie,Rzeczpospolita Polska,Śląskie.,Unia Europejskia

Kim jesteśmy?

Jak pomagamy?

Jak możesz pomóc?

Warsztaty pilotażowe

W ramach projektu realizowane są warsztaty artystyczne (I-VI 2012) z dwoma grupami uczestników (młodzież i dorośli) ze środowisk potrzebujących wsparcia (21 osób). Przedmiotem poszukiwań twórczych obu grup warsztatowych jest refleksja nad wielokulturową Europą. W programie warsztatów wykorzystywane są działania teatralne i plastyczne.

Teatr Grodzki Junior
(osoby niesłyszące, niepełnosprawne intelektualnie, zagrożone na rynku pracy). Opiekun grupy: Maria Schejbal. W ramach projektu zespół przygotował spektakl „Podróż naszych marzeń” poświęcony podróżom i poszukiwaniu własnej tożsamości w innym, obcym świecie. Premiera widowiska, w którym głównymi bohaterami są lalki, odbyła się w Bristolu w Wielkiej Brytanii w ramach Festiwalu Sztuki Wspólnotowejwww.teatrgrodzki.pl/teatr-grodzki-junior-na-festiwalu-w-bristolu-2/

Our Dream Journey (23.03.2012) Bielsko-Biała 

Teatr Grodzki Junior w Bristolu (26-29.03.2012) 

Wena (01.06.2012) Junior 

Edukacyjna Grupa Dorosłych
(osoby niepełnosprawne fizycznie i intelektualnie). Opiekun grupy: Piotr Kostuchowski. Grupa przygotowała przedstawienie „Granice” poświęcone przezwyciężaniu uprzedzeń kulturowych. Premiera odbędzie się 1 czerwca 2012 w czasie Beskidzkiego Święta Małych i Dużych w Klubie Garnizonowym Dom Żołnierza w Bielsku-Białej.

Wena (01.06.2012) Dorośli 

 

Wróć do poprzedniej strony